Libya's Minister for Missing Persons Discusses ICMP Assistance

Libijski ministar za pitanja porodica šehida i nestalih osoba, Naser Jibril Hamed, u posjeti ICMP-evom Odjelu za koordinaciju identifikacija u Tuzli

Libijski ministar za pitanja porodica šehida i nestalih osoba, Naser Jibril Hamed, u posjeti ICMP-evom Odjelu za koordinaciju identifikacija u Tuzli

Libijski ministar za pitanja porodica šehida i nestalih osoba, Naser Jibril Hamed, boravio je u sedmodnevnoj posjeti Međunarodnoj komisiji za nestale osobe (ICMP). Posjeta ministra Nasera Jibril Hameda i šest članova Libijskog ministarstva je dio procesa saradnje i konsultacija o pitanjima nestalih osoba između ICMP i Vlade Libije.

Prema podacima libijskih vlasti na hiljade ljudi je prijavljeno kao nestalo u Libiji tokom posljednjeg sukoba, kao i tokom ratova 1970-ih i 1980-ih godina sa Egiptom, Ugandom i Čadom. Također, 1,272 osobe su prijavljene kao nestale tokom masakra u zatvoru Abu Salim 1996. godine u Tripoliju.

„Glavna svrha ove posjete i naših diskusija je da obezbijedimo da Libija kreira vlastiti održivi kapacitet za rješavanje ovog problema. U tom smislu, ICMP je predložio stvaranje Libijskog identifikacionog centra (LIC)“, rekla je Kathryne Bomberger, generalna direktorica ICMP-a. „Uspostavljanje Libijskog identifikacionog centra će omogućiti prvi, važan korak Libiji da razvije održiv proces rada na pitanju nestalih osoba.“

„Centar će omogućiti libijskim vlastima da koordiniraju lokalne aktivnosti, ali i međunarodnu pomoć. Također bi omogućio razvoj DNK laboratorijskog sistema počevši sa objektom u kojem bi se prikupljali i pohranjivali biološki uzorci za DNK analizu i završno sa kreiranjem visokopropusnog DNK laboratorija. Osim toga, centar bi služio kao objekat za pružanje obuke i obrazovanja omogućavajući tako dugoročnu obučavanje iz forenzičke antropologije, arheologije, patologije, identifikacije putem analize DNK, istrage mjesta zločina i upotrebi ICMP-evog Sistema za upravljanje forenzičkih podataka (fDMS). Ovaj objekat bi služio i kao centar za edukaciju porodica nestalih osoba o njihovim pravima i procesu vezanom za nestale osobe, uključujući i forenzički proces. LIC bi mogao djelovati i kao centralna tačka za organizovanje promotivnih kampanja za javnost, sastanaka i drugih događaja,” kazala je Bomberger.

“Libija se danas suočava sa velikim problemom, a to je da pronađe, identificira i vrati porodicama posmrtne ostatke njihovih nestalih srodnika. Vjerujemo da je ICMP-ev prijedlog o uspostavljanju LIC-a dobar, i željeli bi ga realizovati,” rekao je ministar Naser Jibril Hamed tokom posjete. “Vrlo smo impresionirani radom ICMP i uspjehom koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u rješavanju pitanja nestalih osoba, koja je nama pružila vrlo dobar model”, dodao je ministar Hamed.

Tokom posjete libijski ministar se susreo sa stručnjacima ICMP iz različitih objasti relevantnih za proces traženja i identifikacije, uključujući forenzičke arheologe, antropologe, stručnjake informacionih tehnologija i genetičare.

Ministar Naser Jibril Hamed je također bio u prilici da razgovara o iskustvu BiH po pitanju nestalih osoba sa Damirom Ljubićem, ministrom za ljudska prava BiH, Jasminkom Džumhur, ombudsmenom za BiH, Sadikom Ahmetovićem, ministrom sigurnosti BiH, kao i članovima Kolegija direktora Instituta za nestale osobe (INO) BiH i drugim relevantnim pojedincima. Delegacija je također razgovarala i sa porodicama nestalih osoba u BiH i čula njihove lične priče.

ICMP pokušava da osigura saradnju vlada i drugih tijela na lociranju i identifikovanju osoba nestalih tokom oružanih sukoba ili kao rezultat kršenja ljudskih prava, te im pomaže u obavljanju tih zadataka. ICMP je prvi započeo upotrebu DNK tehnologije u identifikaciji velikog broja nestalih osoba. Danas ICMP je pomogao u naučnoj identifikaciji 18,000 osoba i njegova baza podataka sadržava 150,000 genetičkih uzoraka. ICMP održava sistem najveće propusnosti za DNK identifikacije u svijetu i kao takav je postao globalni centar za pomoć ne samo u slučajevima kršenja ljudskih prava, nego i u slučajevima katastrofa. ICMP je također osmislio jedinstvenu softversku platformu nazvanu Sistem upravljanja bazom forenzičkih podataka (fDMS) koja služi za upravljanje kompleksnim podacima i koju stavlja na raspolaganje vladama.