Norwegian Diplomat Knut Vollebæk Becomes ICMP Commissioner

Knut Vollebaek

Knut Vollebaek

Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) je počastvovana da objavi da je Nj.E. Knut Vollebaek postao član ICMP-a u svojstvu povjerenika. Vollebaek je istaknuti norveški diplomat i političar.

U periodu 2007-2013. Vollebaek je obnašao dužnost visokog komesara OSCE-a za nacionalne manjine. Prethodno je obavljao dužnost ambasadora svoje države u Sjedinjenim Američkim Državama od 2001. do 2007. godine, a od 1997. do 2000. godine dužnost norveškog ministra vanjskih poslova. Vollebaek je 1999. godine bio predsjedavajući OSCE-a, a njegova diplomatska karijera između ostalog obuhvata ambasadorske misije u Nju Delhiju, Madridu i Harareu, kao i u Kostariki od 1991. do 1993. godine.

Uz Vollebeaka u grupi ICMP-ovih istaknutih povjerenika nalaze se i Njeno Visočanstvo kraljica Nur, bivši holandski premijer Villem Kok, bivši visoki komesar OSCE-a za nacionalne manjine Rolf Ekeus, bivša kolumbijska ministrica vanjskih poslova Carolina Barco i predsjedavajući ICMP-a ambasador Thomas Miller.

„Problem nestalih osoba progoni mnoge zemlje u svijetu. Milioni osoba se smatraju nestalim usljed oružanih sukoba i kršenja ljudskih prava. Pored toga, procjenjuje se da na hiljade osoba nestane svake godine zbog organizovanog nasilja, poput trgovine ljudima i drogom izazvanog nasilja. Svojim inovativnim radom u bivšoj Jugoslaviji – gdje je pronađeno preko 70% od 40.000 nestalih osoba iz oružanih sukoba 1990-ih godina – ICMP je pokazao da je ključ za rješavanje pitanja nestalih osoba kombinacija međunarodne saradnje, domaćeg vlasništva nad procesom, modernih forenzičkih metoda i zakonski utemeljenog pristupa. Imajući sve ovo u vidu, izrazito mi je zadovoljstvo da prihvatim poziv i postanem ICMP-ov povjerenik“, istaknuo je ICMP-ov novi povjerenik Knut Vollebaek.

ICMP je jedina specijalizirana međunarodna organizacija svoje vrste čiji rad obuhvata sve aspekte problema nestalih. ICMP je osnovan na samitu G-7 1996. godine u svrhu saradnje sa vladama i drugim relevantnim akterima u procesu pronalaženja i identificiranja osoba nestalih u ratovima 1990-ih u bivšoj Jugoslaviji. Mandat i aktivnosti Komisije prošireni su 2003. godine kako bi se organizacija osnažila za globalne aktivnosti i pripremila na reakciju u slučaju nesreća ili drugih uzroka.

Tokom proteklih 16 godina i kroz pružanje pomoći u gotovo 25 zemalja, ICMP je modernizirao i transformirao način na koji Međunarodna zajednica reagira na ovaj problem te je značajno unaprijedio težak zadatak definiranja odgovornosti država i drugih vlasti koje se suočavaju sa problemom nestalih.