(English) Iraqi Minister for Foreign Affairs Visits ICMP Headquarters in The Hague

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski and Arapski.