Međunarodni dan nestalih: sjećanje na nestale iz sukobâ u Jugoslaviji 90-ih godina prošlog vijeka

Sarajevo, 28. august 2017: Svuda u svijetu, ove srijede, na Međunarodni dan nestalih, porodice nestalih pozvat će na rasvjetljavanje sudbine desetina hiljada ljudi koji nestanu u toku jedne godine uslijed oružanih sukoba, prirodnih katastrofa, kriminala, ilegalnih migracija i drugih uzroka. Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) pridružit će se porodicama, državnim funkcionerima i drugim međunarodnim organizacijama kako bi istakla pitanje nestalih osoba i pozvala na kreiranje efektivnih strategija koje će se uhvatiti u koštac sa ovim problemom.

Činjenica da je pronađeno preko 70 posto nestalih na zapadnom Balkanu, što predstavlja nevjerovatno postignuće, ne znači da hiljade drugih porodica još uvijek ne tragaju za svojim najmilijima. “Na Međunarodni dan nestalih veoma je bitno zapamtiti da na zapadnom Balkanu ima 12.000 porodica koje još uvijek ne znaju ništa o sudbini dragih osoba”, rekla je Bomberger. “Prosto se nije moguće pretvarati da se društvo vratilo u normalu kada toliko mnogo građana još uvijek živi u bolu i nepravdi”.

Udruženja porodica na zapadnom Balkanu organizirat će razne manifestacije kako bi obilježila Dan nestalih, naime u Tuzli, Prijedoru, Ilijašu, Ozrenu, Bijeljini, Mostaru, Brčkom i Sarajevu. Slične aktivnosti bit će održane i u Zagrebu, Beogradu i Prištini.

 “Kada dođe do nestanka osoba, državne vlasti imaju zakonsku obavezu prema međunarodnim i domaćim zakonima da urade sve što mogu da pronađu nestale i podrže pravo preživjelih na istinu, pravdu i odštetu”, izjavila je danas generalna direktorica ICMP-a Kathryne Bomberger. “Vlasti na zapadnom Balkanu počele su ispunjavati tu dužnost prema svojim građanima i zato je bilo moguće postići toliki napredak”.

Bomberger je navela da je region vodeći u svijetu po pronalaženju i identificiranju nestalih u procesu koji se zasniva na zakonu i koji ne diskriminira apsolutno nikoga, te da “porodice nestalih širom svijeta imaju korist od teških ali vrijednih lekcija koje su naučene na ovim prostorima”.

Preko 28.000 od ukupno 40.000 osoba koje su se vodile kao nestale na kraju sukoba u bivšoj Jugoslaviji je pronađeno. Ovo je postignuto strategijom vladavine zakona koja ujedinjuje institucionalne i zakonodavne inicijative, najmoderniju forenziku i učešće građanskog društva. ICMP sada ovu strategiju primjenjuje u drugim dijelovima svijeta, uključujući Irak, Siriju i Kolumbiju.

***
Kontekst

Posljednjih godina, vlasti u regiji pokazale su da razumiju ovaj zadatak i da su spremne da ga ispune:

  • 2014: Predsjednici Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore potpisali su ICMP-jevu Deklaraciju o ulozi države u procesu rješavanja pitanja osoba nestalih uslijed oružanog sukoba i povreda ljudskih prava, obavezavši se na dalje napore da pronađu osobe koje se još uvijek vode kao nestale i obezbijede podršku preživjelima.
  • 2016: Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Kosovo saglasile su se da obezbijede informacije za Regionalnu bazu podataka koju vodi ICMP, koja će olakšati napore da se pronađu oni koji se još uvijek vode kao nestali tako što će sve informacije dati na raspolaganje javnosti, te identificirati i eliminirati uduplane podatke
  • 2017: Srbijanski parlament ratificirao je pristupanje Srbije Sporazumu o statusu i funkcijama ICMP-a, koji je Komisiju uspostavio kao međunarodnu organizaciju sa globalnim mandatom. Očekuje se da će Bosna i Hercegovina pristupiti ovom sporazumu kada Vijeće naroda odobri njegovu ratifikaciju u septembru mjesecu.

O ICMP-u

Sjedište ICMP-a bilo je u Sarajevu do 2015. godine kada je centrala preselila u Hag u Holandiji. Danas Komisija ima aktivan program na zapadnom Balkanu, sa kancelarijama u Sarajevu i Tuzli. Mandat joj je da osigura saradnju vlada i durgih organa vlasti u lociranju i identificiranju osoba nestalih uslijed oružanih sukoba, kršenja ljudskih prava, prirodnih katastrofa, organiziranog kriminala, ilegalnih migracija i drugih uzroka, te da im u tome pomogne. ICMP je jedina međunarodna organizacija čiji je isključivi zadatak da radi na pitanju nestalih.

O Međunarodnom danu nestalih

Godine 1981, Južnoamerički savez udruženja porodica zarobljenih i nestalih (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos – FEDEFAM) pokrenuo je obilježavanje dana koji Ujedinjene nacije danas prepoznaju kao Međunarodni dan nestalih, 30. august.