Implementacija preporuka za identifikaciju posmrtnih ostataka u mrtvačnicama u BiH


Sarajevo 10. oktobar 2018.
: Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) objavila je infografiku koja ukratko prikazuje rad radnih grupa za rješavanje NN (bez imena) slučajeva, koje su 2013. godine uspostavili organi BiH, kako bi se istražilo zašto nije moguće ustanoviti podudarnost profila DNK više od 3.000 skeletnih ostataka koji su smješteni u mrtvačnicama diljem Bosne i Hercegovine sa 8.000 prijavljenih slučajeva nestalih osoba za koje su porodice nestalih dostavile dovoljan broj referentnih uzoraka.

U novembru 2017. godine, nakon četverogodišnjih napora koje je predvodilo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Institutom za nestale osobe (INO) i uz stručnu pomoć Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) koju je finansirala Evropska unija, ICMP i INO su predstavili preliminarne rezultate projekta. Detaljan pregled svih posmrtnih ostataka koji se nalaze u mrtvačnicama u BiH doveli su do 121 novog identiteta, 968 reasocijacija sa ranije identificiranim slučajevima i preporuka tužilaštvima u vezi s koracima koje treba preduzeti kako bi se riješila većina preostalih slučajeva.

ICMP pozdravlja sve aktivnosti tužilaštava kojima se implementiraju ove preporuke.

„Implementacija preporuka može donijeti smiraj mnogim porodicama koje još uvijek, i 20 godina nakon sukoba, ne znaju za sudbinu svojih najmilijih”, rekao je danas Matthew Holiday, rukovodilac ICMP-ovog Programa za zapadni Balkan dodajući da „također je važno da se sredstva koja su dodijeljena mrtvačnicama koriste na najbolji način, a to znači smanjenje troškova čuvanja posmrtnih ostataka koji mogu biti identificirani i dostojanstveno i dostojno ukopani toliko godina nakon sukoba”.

Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršilo je oko 40 zvaničnih identifikacija na osnovu novih DNK profila koji su izolirani i za koje je utvrđena podudarnost s profilima ranije identificiranih osoba. Pored toga, najmanje 55 NN slučajeva je vraćeno na sudske parcele, čime je smanjen broj NN slučajeva u mrtvačnici Sutina u Mostaru.

Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona i Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo zvanično su identificirali oko 30 slučajeva.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine su također proveli reekshumaciju prethodno identificiranih osoba i reasocijaciju skeletnih ostataka identificiranih tokom procesa pregleda NN slučajeva.

ICMP će svojim programima tehničke pomoći nastaviti podržavati rad INO-a i tužilaštava na rješavanju preostalih NN slučajeva.

ICMP je sporazumom utemeljena međunarodna organizacija sa sjedištem u Hagu. Njezin mandat je da osigura saradnju vlada i drugih organa u pronalaženju i identifikaciji osoba nestalih uslijed sukoba, povreda ljudskih prava, nesreća, organiziranog kriminala, ilegalnih migracija i drugih razloga, te da im pruža pomoć u tim poslovima. Jedina je međunarodna organizacija čiji je zadatak isključivo rad na pitanju nestalih osoba.

ICMP-ova infografika o procesu rada Radne grupe za rješavanje NN slučajeva dostupna je na: http://bit.ly/2NzpZet