ICMP urges Libyan authorities to design mechanisms to address the issue of missing persons in accordance with international human rights and rule of law norms

U svjetlu nedavnih dešavanja u Libiji, Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) poziva vlasti u Libiji da kreiraju mehanizme za rješavanje problema u vezi sa nestalim osobama u skladu sa međunarodnim normama. ICMP ističe da su države obavezne dokumentovati slučajeve prisilnih nestanaka, pronaći i identifikovati posmrtne ostatake, te ih vratiti porodicama radi dostojanstvenog ukopa.

Imajući u vidu obaveze država, koje proizilaze iz načela Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Međunarodne konvencije o zaštiti svih osoba od prisilnih nestanaka, Povelje Ujedinjenih naroda, međunarodnih ugovora i drugih instrumenata zaštite dostojanstva i ljudskih prava svih ljudi, ICMP poziva na hitno stvaranje institucija koje će se baviti rješavanjem pitanja nestalih osoba u Libiji.

Broj osoba koje su prijavljene kao nestale od početka ustanka u februaru 2011 je velik. Postoje i izvještaji o nestanku ljudi tokom Gadafijeve ere, koje treba istražiti. Prema tim izvještajima, u Libiji su već locirane masovne grobnice iz tog perioda. ICMP poziva Libijske vlasti da spriječe sva slučajna ili nestručna iskopavanja, te da osiguraju pouzdanost prikupljanja dokaza i odgovarajuće dokumentovanje mjesta, posmrtnih ostataka i pripadajućih artefakata.

ICMP konstatuje da propuštanje mogućnosti da se porodicama odgovori na pitanje o sudbini i mjestu na kome se nestale osobe nalaze predstavlja nastavak kršenja ljudskih prava, što je moguće nadokaditi kroz efikasan, pouzdan i transparentan proces.

Libija nije potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti svih osoba od prisilnih nestanaka i ICMP poziva libijske vlasti da započnu aktivnosti koje vode ka ratifikaciji ove konvencije.

ICMP poziva vlasti da osiguraju da se prava porodica nestalih poštuju u svakom trenutku, te da preživjeli i civilno društvo imaju pristup informacijama o sudbini i mjestu na kome se nalazi nestala osoba, kao i uzrocima nestanka.

Međunarodna komisija za nestale osobe poziva Prijelazno nacionalno vijeće da pitanje nestalih osoba postavi kao prioritet i da poduzme sljedeće korake:

• Poduzimanje mjera koje vode ka potpisivanju i ratifikaciji Međunarodne konvencije o zaštiti svih osoba od prisilnih nestanaka.
• Donošenje domaćih zakonodavnih odredbi u formi Zakona o nestalim osobama čime bi se regulirala problematika nestalih osoba.
• Uspostavljanje Centralnog registra nestalih osoba gdje bi sve nestale osobe bile evidentirane na sistematičan način.
• Osiguravanje mjesta zločina i dokaza koji bi mogli biti važni za rješavanje slučajeva nestalih osoba i privođenje počinoca pravdi.
• Pronalaženje, ekshumacija, obrada ostataka i identifikacija nestalih metodama koje su tačne, profesionalne, pouzdane i u skaldu sa standardima pravde, uključujući i one koje se odnose na krivičnu odgovornost. Identifikacija putem analize DNK se smatra najpouzdanijom metodom u identifikaciji velikog broja nestalih osoba.
• Vraćanje identifikovanih posmrtnih ostataka porodicama nestalih radi dostojanstvenog ukopa.
• Izdavanje valjanih potvrda porodicama nestalih koje će im omogućili primanje naknada od države.
• Objavljivanje tačnih podataka o broju žrtava, čime će se spriječiti manipulacija pretjeranim procjenama u poitičke svrhe.

U okviru svog mandata ICMP nastoji osigurati suradnju vlada i drugih organa vlasti u procesu pronalaženja lociranju i identifikacije osoba nestalih usljed oružanih sukoba, drugih neprijateljstava ili kršenja ljudskih prava.

ICMP-ove operacije širom svijeta uključuju pružanje pomoći vladama Zapadnog Balkana, Iraka, Filipina, Čilea i Kolumbije, kao i pomoći Kuvajtu, Norveškoj, Tajlandu i Južnoj Africi. ICMP trenutno ima sjedište u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.