ICMP’s Conference on Kosovo Missing Persons Gathers Albanian and Serb Representatives in Skopje

ICMP-ova konferencija o nestalim sa Kosova okupila albanske i srpske predstavnike u Skoplju

ICMP-ova konferencija o nestalim sa Kosova okupila albanske i srpske predstavnike u Skoplju

Dvodnevna konferencija „Budućnost procesa traženja i identifikacije lica nestalih u kosovskom sukobu“ koju je organizovala Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) otvorena je danas u Skoplju. Konferenciji prisustvuju predstavnici udruženja porodica nestalih i institucija vlasti Srbije i Kosova, kao i relevantni eksperti i predstavnici međunarodne zajednice.

Cilj sastanka je da se ustanovi trenutno stanje procesa pronalaska nestalih u sukobu na Kosovu. Prvi dan konferencije protekao je u diskusiji o trenutnoj situaciji i naprecima postignutim u lociranju, ekshumaciji i identifikaciji nestalih lica, potom raspravi o zakonskim rješenjima o nestalim osobama, istragama ratnih zločina, pripajanju konsolidovane liste nestalih lica na Kosovu regionalnoj listi, a razmatrano je i funkcionisanje domaćih institucija.

Predstavnici porodica nestalih izrazili su svoju zabrinutost nedostatkom ekshumacija i manjkom institucionalne podrške udruženjima porodica. Porodice su također naglasile neadekvatnu komunikaciju i razmjenu informacija između vlada u regionu, naročito što se tiče pristupa vladinim arhivama i dosijeima koji bi mogli biti od pomoći u pronalasku preostalih nestalih osoba.

„Sve porodice imaju pravno i moralno pravo da znaju sudbinu svojih voljenih. Vlade u regionu, a u ovom slučaju naročito vlade Srbije i Kosova, moraju pružiti informacije koje su u njihovom posjedu i moraju obezbijediti transparentan proces u korist svojih građana. Također smatramo da treba staviti poseban akcenat na kreiranje zajedničke regionalne liste nestalih koja će olakšati potragu i biti od koristi cijelom regionu. Nadam se da će kroz ovaj sastanak svi zainteresovani – uključujući i porodice – iznijeti svoj stav o tome kako obezbijediti održiv proces pronalaska nestalih osoba”, izjavila je generalna direktorica ICMP-a, Kathryne Bomberger tokom uvodnog govora konferencije.

“Jako visoko ocjenjujemo nastavak tradicije koju je ICMP započeo u Ohridu 2007. godine i smatramo da je ovaj forum dobra prilika za porodice nestalih pogođene posljedicama rata na Kosovu, da dobiju odgovore na pitanja koja ih muče”, rekao je Haki Kasumi, šef Koordinacije udruženja porodica nestalih lica na Kosovu.

“Zahvaljujući inicijativi ICMP-a danas se nalazimo u Skoplju zajedno sa svim udruženjima porodica nestalih, kidnapovanih i ubijenih lica sa prostora Kosova i Metohije. Nadamo se da će ova konferencija doprinijeti rasvjetljavanju sudbine nestalih lica koja su još uvijek na spisku traženja i nakon 13 godina od nestanka“, izjavila je Verica Tomanović, predsjednica Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji.

Konferencija se nastavlja sutra kada će se kroz diskusije u manjim grupama raspravljati o strategijama i preporukama za naredni period.

ICMP je osnovan 1996. godine i jedina je specijalizirana međunarodna organizacija koja se problemom nestalih osoba bavi kroz sve njegove aspekte. ICMP nastoji obezbijediti saradnju vlada i drugih organa vlasti pri lociranju i identifikovanju osoba nestalih tokom oružanih sukoba, drugih oblika neprijateljstva ili kršenja ljudskih prava, te nastoji pružiti pomoć u provođenju ovih aktivnosti.