ICMP Works with Iraqi NGOs and Government Representatives to Ensure the Right to Know the Fate of the Missing

ICMP seminar in Baghdad, Iraq

ICMP seminar in Baghdad, Iraq

Međunarodna komisija za nestale osobe održala je 26. i 27. septembra 2011. godine seminar i radionicu o prisilnim nestancima pod naslovom „Pravo na istinu“. ICMP je događaj organizovao u Bagdadu u suradnji s Ministarstvom za ljudska prava Iraka.

Događaj je okupio predstavnike nekoliko nevladinih organizacija iz centralnog i južnog Iraka i dužnosnika iz Vijeća ministara Iraka, Ministarstva za ljudska prava, Fondacije mučenika i članove parlamenta a cilj mu je bio podizanje svijesti o pitanjima nestalih osoba, promocija saradnje i koordinacije među članovima nevladinog sektora i poticanje dijaloga između vlasti i civilnog društva. ICMP je pozvao dr. Gabriellu Citroni sa Univerziteta u Milanu da održi prezentaciju o međunarodnom zakonodavstvu vezanom za nestale osobe i zločin prisilnog nestanka i pruži sudionicima pregled nedavnih zbivanja vezanim za UN-ovu Komisiju za ljudska prava, UN-ovu Radnu grupu za prisilne nestanke, te stanje u drugim zemljama.

„'Pravo na istinu’ je više od samog saznanja o sudbini nestalog srodnika”, rekao je šef ICMP-ovog programa u Iraku, Jonathan McCaskill. “Ono se odnosi i na obavezu vlasti da aktivno traži nestale osobe i kontinuirano obavještava porodice o napretka ove potrage.”

Gospodin Dheyaa Kareem, šef Odjela za masovne grobnice u Ministarstvu za ljudska prava Iraka, predstavio je irački Zakon o zaštiti masovnih grobnica i upoznao prisutne sa dostignućima ovog ministarstva na polju ekshumacija otkad je ovaj zakon ratifikovan u 2005. godini. Gospodin Nasir Sha'lan i gospođa Bushra al-Moussawi iz Fondacije mučenika predstavili su rad ove fondacije, potom proces registracije preminulog srodnika kao mučenika te načine na koje fondacija pruža pomoć porodicama mučenika. Na kraju su i predstavnici 16 nevladinih organizacija koji su prisustvovali događaju predstavili svoje organizacije i projekte na kojim rade.

Tokom radionice održane drugog dana, sudionici su imali priliku postavljati dr. Gabrielli Citroni i skupini panelista pitanja koja se tiču međunarodnog zakonodavstva o prisilnim nestancima i implikacijama na domaće, iračko zakonodavstvo. Sudionici su također imali priliku da se uključe u direktan dijalog sa predstavnicima vlasti o pitanjima vezanim za njihov rad i o načinima za poboljšanje transparentnosti, uspješnosti i saradnje vladinih institucija sa zajednicama žrtva. Na kraju konferencije, ICMP, dr. Citroni, državni službenici i predstavnici nevladinog sektora sročili su listu preporuka koje će u narednim mjesecima biti predstavljene nadležnim ministarstvima i Vijeću ministara Iraka.

ICMP od 2005. godine surađuje s iračkim institucijama: Ministarstvom za ljudska prava, Ministarstvom zdravstva, Fondacijom mučenika, Ministarstvom za mučenike i pitanja operacije „Anfal“ te Ministarstvom zdravstva Regionalne kurdske vlade.

Kao dio svog mandata, ICMP nastoji osigurati saradnju vlada i ostalih tijela vlasti u lociranju i identificiranju osoba nestalih kao posljedica oružanih sukoba, drugih neprijateljstva ili kršenja ljudskih prava i pomaže im u tome.

ICMP je globalna organizacija koja pridonosi vladavini zakona i pomaže umrežavanje organizacija civilnog sektora koje zagovaraju istinu, pravdu i prava za članove porodica nestalih osoba.