ICMP pomaže nadležnim brazilskim organima u identifikaciji nestalih osoba

Hag, 14.09.2017.: ICMP će pružiti stručnu pomoć nadležnim brazilskim organima u identifikaciji žrtava prisilnog nestanka za vrijeme vojne diktature od 1964. do 1985. godine. U skladu sa ugovorom potpisanim početkom mjeseca sa Specijalnom komisijom za istraživanje političkih ubistava i nestanaka, koje djeluje u sklopu Ministarstva za ljudska prava Brazila, ICMP će pružiti pomoć u identifikaciji posmrtnih ostataka osoba nestalih tokom provođenja sigurnosne politike u periodu diktature.

Prvu grupu uzoraka uzetih sa posmrtnih ostataka i od rodbine nestalih koji će se analizirati u okviru ovoga programa, podržanog od Razvojnog programa UN-a, danas su ICMP-u dostavili Dr. Samuel Ferreira, naučni koordinator pri Specijalnoj komisiji za istraživanje političkih ubistava i nestanaka, i članovi radne grupe odgovorne za identifikaciju tijela ekshumiranih iz tajne masovne grobnice na groblju Dom Bosco u mjestu Perusu, u blizini Sao Paula nastale u periodu od 1971. i 1975. godine. Dr. Ferreira je posjetio ICMP u pratnji G. Heldera Duartea, nećaka jedne od žrtava za koju se smatra da je bila zakopana na groblju u Perusu.

„U radu ove radne grupe učestvuju predstavnici svih relevantnih institucija uključenih u proces identifikacije kojim se nastoji doći do istine, jer porodice već više od 40 godina čekaju na pronalaženje i identifikaciju članova njihovih porodica,“ istakao je dr. Ferreira. „U Brazilu se trenutno vrši forenzičko-antropološka analiza na ostacima približno 700 osoba, a do sada su 77 članova porodica nestalih dali uzorke za DNK testove. Od sada počinjemo fazu genetske analize. ICMP je odabran za partnera, jer se radi o organizaciji s impresivnim međunarodnim ugledom na području identificiranja na temelju DNK, uključujući i slučajeve koji se odnose na prisilne nestanke. Vjerujemo da će kroz partnerstvo s ICMP-om naše radna grupa uspjeti nadopuniti vještine i kapacitete koji postoje u Brazilu.“

„U radu na predmetu neidentificiranih ostataka sa groblja u Perusu, ICMP će primijeniti svoje iznimno iskustvo i stručnost u prikupljanju DNK profila iz krajnje degradiranih uzoraka kostiju,“ izjavila je danas generalna direktorica ICMP-a, Kathryne Bomberger. „Također, vlastima i porodicama nestalih u Brazilu na raspolaganje ćemo staviti naše ogromno iskustvo u razvoju administrativnih i kapaciteta civilnog društva u provođenju učinkovite strategije identifikacije nestalih osoba.“

ICMP će porodicama nestalih i članovima radne grupe omogućiti pristup Online centru za upite, kako bi u realnom vremenu mogli provjeriti status svih uzoraka. Danas je u laboratoriju ICMP-a u Sarajevu dopremljena prva grupa uzoraka posmrtnih ostataka i uzoraka članova porodica; uzorci koji će se naknadno dostaviti bit će obrađivani u novom laboratoriju ICMP-a u Hagu. Sredstva za financiranje analize uzoraka osigurana su odlukom brazilskog parlamenta.

***

O groblju u Perusu

Na groblju u mjestu Perus, 1990. godine otkrivena je tajna masovna grobnica u kojoj su pronađeni ostaci približno 1.047 osoba. Ostaci su naknadno izmješteni, a neki su držani u neodgovarajućim uslovima u kosturnici u Sao Paulu. Nastojanja da se izvrši identifikacija u proteklih 25 godina bili su bili neorganizirani, a rezultati nisu dokumentirani na sistematičan način, zbog čega nije bilo moguće izvršiti konačne identifikacije.

Kako bi se osigurale koordinirane aktivnosti na identifikaciji posmrtnih ostataka, u septembru 2014. godine formirana je radna grupa za groblje Perus, čiji su članovi pravnici, naučnici i članovi porodica nestalih. U Brazilu je oformljen kvalificirani multidisciplinarni forenzički tim koji će raditi isključivo na ovom predmetu. Kapaciteti i stručnost ICMP-ja u obradi velikog broja posmrtnih uzoraka i uzoraka koji su krajnje degradirani zbog nepravilnog skladištenja i protoka vremena, pomoći će nadležnim brazilskim organima u ovom složenom predmetu, s obzirom da će se morati obraditi vrlo velik broj degradiranih uzoraka kostiju.

O ICMP-ju

ICMP je međunarodna organizacija sa sjedištem u Hagu, Nizozemska. ICMP-ijev mandat je da osigura suradnju vlada i ostalih pri traženju i identifikaciji osoba nestalih usljed oružanih sukoba, narušavanja ljudskih prava, prirodnih nepogoda, organizovanog kriminala, nelegalnih migracija i ostalih uzroka, te da im u tome pomogne. Jedina je međunarodna organizacija sa isključivim zadatkom rješavanja pitanja nestalih osoba