ICMP donira opremu za DNK laboratoriju Univerzitetu u Sarajevu

Sarajevo, 7. mart 2018. godine: Međunarodna komisija za nestale osobe je darovala Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu širok spektar opreme koja će omogućiti uspostavljanje nove DNK laboratorije na univerzitetu.

Danas je na Fakultetu rukovodilac ICMP-ovog Programa za zapadni Balkan, Matthew Holliday predao prof. dr. Mustafi Memiću dekanu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, propratnu dokumentaciju za opremu koja uključuje dva uređaja za sekvenciranje DNK i računare za sekvenciranje, pipete neophodne za rad u DNK laboratoriji, te osnovnu laboratorijsku opremu i namještaj.

ICMP je također obezbijedio operativni sistem i software potreban za funkcioniranje opreme.

“Donirana oprema našem fakultetu je od velikog značaja, te će biti korištena u nastavnom procesu sva tri ciklusa studija. Studenti će se na ovaj način upoznati sa najnovijim tehnologijama u oblasti molekularne biologije. Osim toga, nastavnonaučno osoblje Prirodno-matematičkog fakulteta imat će na raspolaganju savremenu opremu za svoj naučnoistraživački rad”, rekao je prof. dr. Mustafa Memić.

Matthew Holliday je istako da je prilikom reorganizacije laboratorijskog sistema u BiH 2016. godine, ICMP donirala stratešku opremu Zavodu za sudsku medicinu u Banja Luci. “ICMP je uvijek nastojao osigurati da se oprema efektivno koristi što je duže moguće. Laboratorijski sistem je prebačen u Hag tokom 2017. godine, čime je omogućeno da ICMP počne koristiti sekvenciranje sljedeće generacije, metodu utvrđivanja podudarnosti DNK koja je u značajno mjeri snažnija nego sistemi koji su se do sada primjenjivali. Međutim, oprema koja je danas donirana može još uvijek poslužiti u izuzetno korisne svrhe. Ona može pomoći naučnicima u Bosni i Hercegovini da razvijaju svoje forenzičke kapacitete.”