ICMP donira opremu za DNK laboratoriju Federalnoj upravi policije

Sarajevo, 15. august: Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) je darovala Federalnoj upravi policije širok spektar opreme koja će omogućiti unaprjeđenje forenzičkih kapaciteta policije u Bosni i Hercegovini.

Danas je u prostorijama ICMP-a rukovodilac ICMP-ovog Programa za zapadni Balkan, Matthew Holliday predao zamjeniku direktora Federalne uprave policije Ensadu Kormanu, propratnu dokumentaciju za opremu koja uključuje niz preciznih pipeta, centrifuge, UV-stratalinker te osnovnu laboratorijsku opremu i namještaj.

Ovim povodom Ensad Korman se zahvalio ICMP-u na donaciji opreme. „Imajući u vidu finansijska ograničenja koja imamo u svom radu, ova oprema će biti novi impuls za naš rad i odmah ćemo je staviti u upotrebu“.

Matthew Holliday je istaknuo da je jedan od ICMP-ovih ciljeva jačanje tehničkih forenzičkih kapaciteta u Bosni i Hercegovini i sadašnja donacija Federalnoj upravi policije, nakon sličnih donacija Zavodu za sudsku medicine Republike Srpske (RS) 2017. i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2018. godine, pomoći će ispunjenju tog cilja. „Oprema koja je danas donirana koristit će se za rad kriminalističke policije i ojačati forenzičke kapacitete zemlje”, rekao je Holliday.

U skladu sa svojim globalnim mandatom, ICMP sarađuje s vladama na razvoju njihovih institucionalnih kapaciteta za efikasno i nepristrano rješavanje problema nestalih osoba. Ovog maja, tri djelatnika Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Ministarstva sigurnosti BiH (AFIV) pohađala su petodnevnu obuku u ICMP-ovoj DNK laboratoriji u Haagu. U junu ove godine, ICMP je održao radionicu pod nazivom „Najbolje prakse u ekshumaciji i pregledu ljudskih ostataka u Bosni i Hercegovini“ u Banjaluci kako bi unaprjedio kapacitete patologa i doktora sudske medicine u RS-u.

Holliday je napomenuo da će ICMP, uz podršku svojih donatora: EU, Švedske, Velike Britanije i USAID-a, nastaviti podržavati proces traženja osoba koje su nestale u sukobima. U Bosni i Hercegovini to je proces na državnom nivou zasnovan na zakonu i bez diskriminatornih praksi koji je već dao izvanredne rezultate. „Od 31.000 osoba registrovanih kao nestale do 1995. godine, više od 23.000 je pronađeno, a ICMP će nastaviti pomagati vlastima u BiH u pronalasku preostalih 8.000 koji se još vode kao nestali”, zaključio je Holliday.

***

ICMP je sporazumom utemeljena međunarodna organizacija sa sjedištem u Hagu u Nizozemskoj. Njezin mandat je da osigura saradnju vlada i drugih organa vlasti u pronalaženju osoba nestalih usljed sukoba, zloupotreba ljudskih prava, nesreća, organiziranog kriminala, ilegalnih migracija i drugih razloga te da im pruža pomoć u tim poslovima. Jedina je međunarodna organizacija koja je isključivo zadužena za rad na pitanju nestalih osoba.