ICMP Assists MPI in Creation of Central Records of Missing Persons

ICMP Cheif Operating Officer Adam Boys speaks at the press conference.

Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) i Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine (INO BiH) danas su službeno objavili uspostavu Centralne evidencije nestalih osoba (CEN). ICMP-ev doprinos u uspostavi CEN-a pomoći će INO-u da ubrza verifikaciju liste i ostalih podataka o osobama nestalim u oružanim sukobima u BiH, a u skladu sa Zakonom o nestalim osobama BiH i procedurama iz Pravilnika o CEN-u.

„Uspostava Centralne evidencije osoba nestalih u oružanim sukobima u Bosni i Hercegovini označava prekretnicu u radu Instituta za nestale osobe“, izjavio je Adam Boys, ICMP-ev šef operacija. „Ovo znači da je BiH po prvi put u poziciji da pruži precizne i pouzdane informacije o slučajevima nestalih osoba. Nadamo se da će verifikovana baza doprinijeti okončanju političkih manipulacija brojem nestalih osoba. Centralna evidencija će također pomoći porodicama nestalih da ostvare pristup socijalnim naknadama, nakon što Zakon o nestalim osobama BiH bude u potpunosti implementiran“, dodao je.

„U ime Upravnog odbora Instituta za nestale osobe BiH, želim se iskreno zahvaliti Međunarodnoj komisiji za nestale osobe na pomoći koju su nam pružili u stvaranju CEN-a. Danas je napravljen treći veliki korak ka uspješnom rješavanju pitanja nestalih osoba, nakon donošenja zakona i kreiranja INO BiH“, izjavio je predsjedavajući Upravnog odbora Instituta za nestale osobe BiH, Zoran Perković.

MPI staff present CEN to journalists.

“Institut je do sada uradio ogroman dio posla na obradi podataka u CEN-u. Na nama je da nastavimo sa procesom verifikacije koji će sada teći puno brže. Konačna uspostava CEN-a će onemogućiti daljnju politizaciju pitanja nestalih osoba u BiH”, izjavio je Amor Mašović, član Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH.

Pored pružanja tehničke pomoći BiH na polju ekshumacija i identifikacija putem masovnog testiranja DNK, ICMP nastavlja graditi kapacitete INO-a kroz pomoć na stvaranju CEN-a. CEN se sastoji od 12 lista i baza podataka, u koje spadaju baze podataka ICMP-a, Međunarodnog komiteta crvenog krsta/križa (MKCK), bivše Federalne komisije za nestale osobe, bivše Kancelarije za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske i bivše Državne komisije za traženje nestalih osoba.

INO je trenutno u procesu verifikacije ogromne količine podataka o nestalim osobama unutar Centralne evidencije koja se vrši u skladu sa INO-ovim pravilnikom o procedurama verifikacije. ICMP je pomogao u tom procesu tako što je INO-u ustupio specijalno napravljeni softver, koji se temelji na ICMP-evom internom softveru Forensic Database Management System (fDMS), a INO-u je predao i svoje historijske podatke.

Nakon što bude potpuno verifikovan, CEN će biti od velike pomoći INO-u u razumijevanju načina za strateško rješavanje preostalih slučajeva nestalih osoba u BiH. Također će omogućiti INO-u da istraži slučajeve nestalih osoba koji su zatvoreni prije nego je ICMP započeo proces DNK identifikacija u novembru 2001. godine.