High-level US Congressional delegation visits ICMP

Delegacija Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, koju sačinjavaju predstavnici Russ Carnahan (Demokratska stranka, Missouri) i Lynn Woolsey (Demokratska stranka, California), posjetili su glavno sjedište Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP).

Tokom današnje posjete, predstavnici delegacije Kongresa SAD, primili su detaljne informacije o radu ICMP-a, kako u Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu, tako i o Iraku, Columbiji i Filipinima. Predstavnici su, također, posjetili jedan dio ICMP-evog laboratorijskog sistema, ICMP-ev DNK loboratorij u Sarajevu.

„Ovo je važan posao na kojem rade neki od najboljih naučnika, koristeći se najsavremenijim naučnim metodama u svijetu, a koje služe činjenicama, a ne politici. Svaka žrtva nasilja ili rata, i sve porodice nestalih osoba, mogu imati koristi od ovoga rada koji doprinosi procesu zaliječivanja rana, te je od vitalnog značaja za budućnost svih ljudi u Bosni i Hercegovini. Veliko zadovoljstvo će mi biti, da svoje kolege u Kongresu i Komitet za međunarodne organizacije i ljudska prava izvijestim o radu i uspjehu ICMP-a”, rekao je Russ Carnahan, predstavnik Kongresa.

„Rad ICMP-a ima utjecaj i na druge dijelove svijeta i zaista će nam biti zadovoljstvo da nastavimo podržavati ICMP”, dodao je.

„ICMP-eva tehnologija i stručnjaci mogu pomoći porodicama nestalih da saznaju istinu o svojim voljenima i važno je za te porodice da se Zakon o nestalim osobama konačno implementira u Bosni i Hercegovini. Mi ćemo i dalje podržavati ICMP u njegovom radu, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i širom svijeta, gdje takav rad pomaže preživjelima i žrtvama da pronađu svoj mir i okončaju bol i patnju”, rekla je Lynn Woolsey predstavnica Kongresa.

„Bez inicijative Vlade Sjedinjenih Američkih Država, danas ne bi bilo ICMP-a”, izjavila je Kathryne Bomberger, generalna direktorica ICMP-a.

Od kada je ICMP počeo sa radom 1996. godine, Sjedinjene Američke Države su obezbijedile donacije, u vrijednosti od 41,457,396 dolara za aktivnosti ICMP-a. ICMP trenutno pomaže vladama Zapadnog Balkana, kao i vladama Iraka, Kolumbije, Čilea i Filipina.

Od ca. 30.000 osoba koje su nestale tokom rata u Bosni i Hercegovini, 8.000 – 10.000 osoba još uvijek se vode kao nestale, tako da problem nestalih osoba ostaje jedan od najvećih problema ljudskih prava, sa kojim se Bosna i Hercegovina danas suočava. ICMP, koristi DNK analizu od 2001 godine I od tada je pomogao u identifikaciji, ukupno 12,520 osoba iz Bosne i Hercegovine, od kojih su 6.186 osobe nestale tokom pada Srebrenice u julu 1995.

Osim pružanja stručne pomoći, ICMP je suosnivač Instituta za nestale osobe BiH. ICMP također, pomaže uspostavu pravde u periodu tranzicije, obezbjeđuje pravnu podršku i pomaže razvoju mreža organizacija civilnog sektora koje se zalažu za istinu, pravdu i za prava članova porodica nestalih.

Rad ICMP-a podržavaju vlade Kanade, Danske, Finske, Francuske, Švicarske, Grčke, Vatikana, Islanda, Irske, Češke, Italije, Nizozemske, Norveške, Njemačke, Poljske, Švedske, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Evropske Unije. Fondacija Charles Stewart Mott svojim donacijama podržava ICMP-eve projekte koji se bave istinom i pomirenjem.