(English) Female Survivors of the Missing Work Hard to Assert their Rights

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.