EU nastavlja podršku ICMP-u, pomaže Bosni i Hercegovini pronaći nestale osobe

Sarajevo, 19. oktobar 2017: Evropska unija odobrila je tri miliona eura Međunarodnoj komisiji za nestale osobe (ICMP) u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za 2016. godinu za dvogodišnji projekat kojim nastavlja pružati pomoć vlastima Bosne i Hercegovine (BiH) pri lociranju i identificiranju oko 7,000 osoba koje se još uvijek vode kao nestale u ratu od 1992 do 1995.

U okviru projekta koji finansira EU, ICMP, nezavisna međunarodna organizacija sa sjedištem u Hagu, nastaviće pomagati vlastima u BiH da rade na međusobno povezanim pitanjima neidentificiranih ostataka, koji se čuvaju u mrtvačnicama BiH i slučajeva pogrešne identifikacije, koji su se desili prije nego što je 2001. godine ICMP uveo DNK analizu. ICMP će nastaviti aktivnosti u vezi sa forenzičkom antropologijom i arheologijom, kao i aktivnosti na uparivanju DNK i identifikaciju na osnovu DNK. Također će se poduzeti nephodne aktivnosti kako bi pojedinci i organizacije u BiH više koristili njen Online centar za upite.

„Ranije dodijeljena sredstva EU u značajnoj mjeri su omogućila ICMP-u da pomogne vlastima u BiH da pronađu preko 23.000 osoba – preko 75 posto svih osoba nestalih za vrijeme oružanog konflikta“, izjavio je šef ICMP-ovog programa za zapadni Balkan, Matthew Holliday. „Međutim, još uvijek se najmanje 7.000 osoba vodi kao nestalo – zato je od presudne važnosti da se neprekidno obezbjeđuje finansijska pomoć kako bi ICMP mogao da nastavi pomagati BiH u potrazi za nestalima i identifikaciji i zadovoljenju prava porodica nestalih“, dodao je Holliday.

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark rekao je da je pomoć vlastima u ispunjenju obaveza prema porodicama nestalih naša zajednička moralna obaveza. Ova pomoć će također doprinijeti naporima za jačanjem vladavine prava, te dati podršku miru i stabilnosti u zemlji. „Sa stanovišta proširenja, projekat ICMP-a biće od pomoći za pitanja iznesena u Izvještaju Evropske komisije za BiH za 2016. godinu, u kojem se navodi da je neriješena sudbina nestalih osoba zabrinjavajući problem“, rekao je ambasador Wigemark.