EU Member States' Diplomats Visit ICMP Headquarters

Peter Sørensen during the visit

Peter Sørensen tokom posjete

Delegacija od 25 članova Radne grupe za Zapani Balkan Europske unije (COWEB) predvođena Nj.E. ambasadorom Peter Sørensenom, šefom delegacije Europske unije za BiH, posjetila je danas sjedište Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) u Sarajevu. Delegaciju je primila generalna direktorica ICMP-a, Kathryne Bomberger, a informirani su o ICMP-ovoj pomoći zemljama Zapadnog Balkana i drugim zemljama širom svijeta.

Delegacija Radne grupe za Zapadni Balkan je informirana o ICMP-evim naporima da pomogne vladama u regiji bivše Jugoslavije u pronalaženju osoba nestalih tokom konflikta 90-ih godina gdje je nevjerovatnih 70% od 40.000 nestalih osoba identifikovano. Također, delegacija je obišla ICMP DNK identifikacioni laboratorij u Sarajevu i saznala o ICMP-evim pomacima u metodama DNK identifikacije, koje su do sada pomogle u identifikaciji više od 18.000 nestalih osoba širom svijeta, uključujući i Zapadni Balkan.

„Velika nam je čast da primimo delegaciju Radne grupe za Zapadni Balkan Europske unije. Europska unija i njene zemlje članice su najveći podržavaoci našeg rada i ta podrška je važna za naše uspjehe u pružanju pomoći državama u pronalaženju nestalih. EU dijeli ICMP-evo uvjerenje da pronalaženje osoba nestalih usljed oružanih sukoba i kršenja ljudskih prava ne samo da direktno koristi desetinama hiljada porodica u regiji koji su izgubili najmilije nego doprinosi gradnji povjerenja u demokratske institucije kroz vraćanje vladavine zakona,“ rekla je generalna direktorica ICMP-a Kathryne Bomberger tokom posjete.

Radna grupa za Zapadni Balkan je radno tijelo Europske unije osnovano od strane Vijeća Evrope 1999. godine. Djeluje na ekspertskom nivou država članica EU-a, a sastaje se i na političkom nivou. Grupa je, općenito, odgovorna za pitanja koja se odnose na regiju Zapadnog Balkana: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju, Srbiju i Kosovo. Jedna od glavnih uloga Radne grupe za Zapadni Balkan je da jača međunarodnu i unutar-institucionalnu saradnju i uspostavi forum za razmjenu iskustava između predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti EU i njihovih kolega iz zemalja Zapadnog Balkana.

Uspostavljen 1996, ICMP je jedina specijalizirana međunarodna organizacija za rješavanje pitanja nestalih osoba u svim aspektima. ICMP nastoji osigurati saradnju vlada i drugih vlasti u lociranju i identifikovanju osoba nestalih usljed oružanih sukoba, drugim neprijateljstvima i kršenjima ljudskih prava i pomaže im u tome. Od novembra 2001, ICMP je predvodio put u korištenju DNK kao prvog koraka u identifikaciji velikog broja osoba nestalih tokom oružanih sukoba i do sada je identifikovao više od 18,000 osoba.