EU and ICMP sign a donation agreement

EU Special Representative for BiH Ambassador Peter Sørensen and ICMP Director General Kathryne Bomberger signed the donation agreement

EU Special Representative for BiH Ambassador Peter Sørensen and ICMP Director General Kathryne Bomberger signed the donation agreement

Evropska unija je na današnjoj konferenciji za štampu objavila da nastavlja finansirati aktivnosti Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) na Zapadnom Balkanu od decembra 2011. do decembra 2013. godine. Donacija u iznosu od 2 miliona eura omogućiće ICMP-u da vladama u regionu pruži tehničku pomoć u traženju i identifikaciji osoba nestalih u oružanim sukobima u devedesetim godinama prošlog vijeka.

Ovom prilikom, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sorensen i generalna direktorica ICMP-a, Kathryne Bomberger, potpisali su sporazum o donaciji u zgradi Delegacije EU u BiH i EUSR.

“Pozdravljam ovaj sporazum, prije svega zato što će pomoći članovima porodica nestalih lica da nađu smiraj. Time se, na neki način, obezbjeđuje njihov dignitet. Jer, žrtve nisu samo nestala lica, nego i članovi njihovih porodica koji žele i imaju pravo da znaju sudbinu svojih voljenih.

Od rada Međunarodne komisije za nestala lica (ICMP) korist imaju današnje i buduće generacije zajednica bivše Jugoslavije koje su devedesetih godina pogođene ratom. EU je veoma impresionirana rezultatima koje je ICMP do sada ostvario. Od 2004. godine pomažemo rad ICMP-a sredstvima u iznosu preko tri miliona eura. Danas nastavljamo tu pomoć sa dodatnih dva miliona eura iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU za Bosnu i Hercegovinu za 2010. godinu.

Za Evropsku uniju pronalaženje i identifikovanje nestalih lica ima visok prioritet i EU ostaje posvećena tome da, u uskoj saradnji sa njenim partnerima i zemljama regiona, pruži podršku u rješavanju ovog važnog pitanja“, izjavio je šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sorensen tokom ceremonije potpisivanja.

“Problem nestalih osoba je jedna od najbolnijih posljedica oružanih sukoba u zemljama Zapadnog Balkana. Međutim, treba istaći da su rezultati koje je ovaj region ostvario u traženju nestalih bez presedana. Danas je oko 70% nestalih pronađeno, što je izvanredan rezultat u poređenju sa ostalim dijelovima svijeta koji pokušavaju naći rješenja za problem nestalih u ratu i usljed kršenja ljudskih prava.

Želim se zahvaliti Evropskoj uniji za nastavak podrške ICMP-u i ovu velikodušnu donaciju. Podrška međunarodne zajednice je ključna za ICMP-evo nastojanje da pruži pomoć vladama u regionu kako bi se izborile sa ovim problemom”, izjavila je generalna direktorica ICMP-a, Kathryne Bomberger. “Vlade u regionu moraju nastaviti predano raditi na pronalaženju i ekshumaciji preostalih nestalih osoba. Njihovi napori će doprinijeti miru, pravdi i pomirenju”, dodala je Bomberger.

ICMP nastoji osigurati suradnju vlada i drugih tijela u lociranju i identifikaciji osoba nestalih usljed oružanih sukoba, drugih neprijateljstava ili kršenja ljudskih prava, te im pomaže u tome. ICMP je predvodnik u korištenju DNK tehnologije u identifikaciji velikih brojeva nestalih osoba. Do danas ICMP je pomogao da se na naučnoj osnovi identifikuje vise od 18.000 osoba, a u njegovoj genetičkoj bazi se nalazi 150.000 genetičkih uzoraka.

ICMP također doprinosi institucionalnim reformama i pruža pomoć pravosudnim institucijama. ICMP radi sa organizacijama civilnog društva, potiče uključivanje javnosti u svoje aktivnosti i doprinosi razvoju odgovarajućih načina komemoracije i odavanju priznanja nestalim osobama.