DNA Results of the International Commission on Missing Persons Reveal the Identity of 6,481 Srebrenica Victims

ICMP staff works in Sarajevo lab.

Analizom DNK-profila izdvojenih iz koštanih uzoraka ekshumiranih iz masovnih grobnica i poređenjem sa DNK-profilima izdvojenim iz krvnih uzoraka živih članova porodica, Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) je utvrdila identitet ukupno 6.481 osobe nestale padom Srebrenice u julu 1995. godine. Od toga, 775 osoba identifikovanih putem DNK-analize će 11. jula biti ukopano u Memorijalnom centru u Potočarima kod Srebrenice.

Na temelju broja krvnih uzoraka koje su porodice dale ICMP-u prilikom prijavljivanja svojih nestalih, kao i ukupne stope podudarenih DNK-profila iz koštanih i krvnih uzoraka, ICMP procjenjuje da je oko 8.100 osoba nestalo padom Srebrenice u julu 1995. godine.

Što se tiče Bosne i Hercegovine (BiH), ICMP je od pokretanja svojeg sistema DNK laboratorija do danas napravio ukupno 13.124 precizne DNK identifikacije. Kako bi postigao ovo, ICMP je prikupio 69.838 krvnih uzoraka od članova porodica a od bh. institucija je primio 32.295 koštanih uzoraka uzetih sa ekshumiranih ljudskih posmrtnih ostataka.

Najteži slučajevi za identifikaciju u Bosni i Hercegovini su posmrtni ostaci žrtava pada Srebrenice. Počinioci su pokušali da prikriju dokaze o ovom teškom zločinu premještanjem mnogih tijela iz prvobitnih masovnih grobnica i njihovim ukopavanjem na drugim mjestima. Kao posljedica toga, dijelovi tijela su pronađeni razdvojeni u mnoštvu primarnih i sekundarnih masovnih grobnica. ICMP-evi forenzički antropolozi koriste DNK-analizu kao sredstvo za spajanje razdvojenih dijelova tijela. U jednom od slučajeva, ICMP je identifikovao žrtvu pada Srebrenice čiji su dijelovi tijela pronađeni u četiri masovne grobnice; dvije od ovih grobnica su od druge dvije bile udaljene 20km.

„Na 11. juli, osoblje ICMP-a tuguje zajedno sa porodicama koje u Potočarima ukopavaju identifikovane članove svojih porodica”, izjavila je generalna direktorica ICMP-a, Kathryne Bomberger povodom ovogodišnjeg ukopa. „ICMP će i dalje predano raditi na identifikaciji svih žrtava pada Srebrenice kao i ostalih žrtava oružanih sukoba na Zapadnom Balkanu. Pored ukopanih žrtava, ICMP je putem DNK identifikovao dijelove tijela još 1.844 žrtve pada Srebrenice; međutim, mnoge porodice odlučile su da odlože ukop dok se pronađu dodatni dijelovi tijela. Nedostatak informacija o lokacijama skrivenih masovnih grobnica ostaje ogroman problem u BiH. Koristim se ovom prilikom da pozovem bh. vlasti da ulože dodatne napore i pronađu ove grobnice kako bi i druge porodice mogle na dostojanstven način ukopati svoje najmilije. Također apelujem na savjest svih ljudi koji imaju informacije o lokacijama masovnih grobnica da ih predaju Institutu za nestale osobe BiH”.

„ICMP-eve identifikacijske metode izravno potkopavaju pokušaje revizionista da ospore masovne zločine. Pružajući nepobitne dokaze o identitetu žrtava, ICMP pomaže pravosuđu da počinioce ratnih zločina privede pravdi, vraća ljudskost i dostojanstvo žrtvama, a osjećaj smiraja preživjelim članovima porodica. Porodice imaju pravo na informacije o sudbini i lokaciji njihovih najmilijih”, izjavila je Bomberger.

Uvođenjem analize DNK kao osnove za identifikaciju velikog broja osoba nestalih tokom sukoba 1990-ih godina na Zapadnom Balkanu, ICMP je omogućio tačnu identifikaciju osoba koje inače nikada ne bi mogle biti identifikovane. Prvo DNK podudarenje – za petnaestogodišnjeg dječaka iz Srebrenice – ICMP je napravio 16. novembra 2001. godine. Od tada pa do danas, ICMP je pružio pomoć u identifikacijama vladama širom svijeta.