ICMP Director General visits Mexico to discuss the issue of missing persons

Tokom sastanka Bomberger i Adriana de la Garza glavnog tužioca države Nuevo León, Meksiko

Tokom sastanka Bomberger i Adriana de la Garza glavnog tužioca države Nuevo León, Meksiko

Politička volja meksičkih vlasti je krucijalna za postizanje daljeg napretka u rješavanju pitanja nestalih u ovoj zemlji i u državi Nuevo León, rekla je generalna direktorica Međunarodne komisije za nestale osobe Kathryne Bomberger tokom posjete Meksiku.

Tokom boravka Meksiku, Bomberger je imala privatni sastanak sa Adrianom de la Garzom, glavnim tužiocem države Nuevo León, i sestrom Consuelom Morales, direktoricom organizacije „Građani-pomagači ljudskih prava“ (CADHAC), na kojem su razgovarali o načinima saradnje ICMP-a sa vlastima Nuevo Leóna, kao i sa meksičkim organizacijama civilnog društva na pitanju nestalih.

„ICMP želi podijeliti svoje 18-godišnje iskustvo u rješavanju pitanja nestalih usljed konflikta, kršenja ljudskih prava i drugih uzroka, što bi bilo od koristi vlastima Nuevo Leóna,” rekla je Bomberger.

U trodnevnoj posjeti Meksiku, Bomberger je razgovarala sa lokalnim partnerima o kompleksnosti pitanja nestalih osoba u toj zemlji, a Ured tužioca Nuevo Leóna sada analizira kako ICMP-evo iskustvo može poslužiti državi Nuevo León.

Bomberger je rekla da je potrebna bolja razmjena informacija među vlastima, i da je važno imati sofisticiranu bazu podataka kako bi se održala transparentnost i sigurnost podataka.

Kao prvi korak ICMP-ove asistencije, Bomberger je predložila da manji tehnički tim ICMP-a posjeti i izvrši uvid u trenutnu situaciju u Nuevo Leónu, kako bi se mogao izraditi kompletniji prijedlog za suradnju.

Važno je osnažiti porodice nestalih osoba kako bi mogle doprinijeti rješavanju ovog pitanja i aktivnostima koje vlast trenutno provodi.

„Nuevo León ima jako dobre organizacije civilnog društva, kao što je CADHAC, koje pomažu porodicama i sa vlastima im pružaju redovne informacije o njihovom slučaju,” rekla je Bomberger.

Predavanje na Školi za javnu upravu i javnu politiku (EGAP)

Predavanje na Školi za javnu upravu i javnu politiku (EGAP)

Pored sastanka sa glavnim tužiocem, generalna direktorica ICMP-a sastala se sa članovima organizacija civilnog društva koje su posvećene pitanju nestalih osoba u različitim dijelovima Meksika kako bi sa njima podijelila ICMP-ova iskustva. Bomberger je na Školi za javnu upravu i javnu politiku (EGAP) održala predavanje vladinim zvaničnicima, akademicima, porodicama nestalih i ostalim zainteresovanim za pitanje nestanaka.

Bomberger se sastala i sa grupom porodica nestalih osoba u CADHAC-u, sa kojima je podijelila svoje iskustvo u traženju i identifikaciji nestalih osoba.

Kao dio globalnog mandata, ICMP surađuje sa organizacijama civilnog društva, ohrabruje sudjelovanje javnosti u svojim aktivnostima, i doprinosi razvoju odgovarajućih oblika komemoracije i odvanja počasti nestalim.