Colonel Palic

ICMP upućuje izraze saučešća gospođi Esmi Palić, rodbini i mnogobrojnim prijateljima Pukovnika Avde Palića koji su patili toliko dugo zbog toga što nisu imali saznanja o njegovoj sudbini niti lokaciji. Mi također nastavljamo sa pružanjem naše podrške svima onima koji tragaju za osobama nestalim kao posljedica oružanih sukoba 90-tih godina na teritoriji bivše Jugoslavije.

Obzirom na mnogobrojne zahtjeve upućene ICMP-u za više informacija, a uz pristanak gospođe Palić, ovim putem želimo dati sljedeći pregled istorije ovog slučaja.

U novembru 2001. godine, odmah nakon početka rada ICMP-evog sistema DNK laboratorija, ICMP je primio na hiljade uzoraka na testiranje, iz svih dijelova zemlje. Sudski vještak iz Sarajeva je predao ICMP-u pun frižider sa stotinama koštanih uzoraka koji su bili sakupljani u periodu od 1996. do 2001. godine sa različitih lokaliteta koji su bili u njegovoj nadležnosti. Među njima je bio i koštani uzorak broj 9100507 uzet iz posmrtnih ostataka ekshumiranih na lokalitetu Vragolovi. U junu 2002. godine, ICMP je pokušao izdvajanje DNK iz ovog uzorka. Međutim, testiranje obavljeno tada nije rezultiralo profilom koji bi se podudarao referentnim uzorcima članova porodice u bazi ICMP-a. ICMP je uradio skoro 15 000 konačnih DNK poklapanja za različite osobe nestale kao posljedica konflikata na Zapadnom Balkanu. Uprkos tome, nije rijedak slučaj da neki DNK profili ostanu u ICMP-evim bazama podataka bez postignutog podudaranja.

Postoji više razloga zašto uzorak nekada ne rezultira DNK poklapanjem. Najčešći tehnički razlog je da je broj porodičnih referentnih profila, u ICMP-evim bazama podataka, nedovoljan za određeni slučaj. Drugi uobičajeni tehnički razlog je da uzorak ne sadrži dovoljno genetskih informacija. Međutim, DNK sistemi tipizacije i podudaranja su se kontinuirano unapređivali tokom godina. Poboljšani sistemi ponekad dozvoljavaju dobivanje DNK profila u slučajevima u kojima to ranije nije bilo moguće. ICMP stoga redovno vrši preispitivanje slučajeva koji su preostali u bazi podataka, a kod kojih nije došlo do poklapanja.

U novembru 2008. godine, ICMP je pokrenuo sveobuhvatnu tehničku reviziju DNK profila za koje ne postoje podudaranja, a koji su dobijeni putem analiza u periodu od 2001. do 2004. godine. Takvi DNK profili su detaljno obrađeni u skladu sa standardima koji se trenutno primjenjuju. Ovaj tehnički veoma zahtjevan proces je nužno potrajao određeno vrijeme ali, kao rezultat revizije, izdvojen je određeni broj profila za koje je procijenjeno da bi bilo korisno da prođu ponovno izdvajanje DNK, pri čemu bi se primijenio novi poboljšani metod. Među tim uzorcima nalazio se i uzorak 9100507 sa lokacije Vragolovi. Nova DNK ekstrakcija, završena u julu 2009. godine, rezultirala je potpunim i tačnim DNK profilom. Naknadnim poređenjem sa referentnim uzorcima članova porodice pronađeno je podudaranje koje upućuje na to da razmatrani uzorak pripada pukovniku Avdi Paliću.

ICMP je potpuno otvoren za sve informacije koje mogu pomoći identifikaciji nestalih osoba. Međutim, ICMP nije nikada dobio informaciju koja bi ukazala na mogućnost postojanja veze između lokaliteta Vragolovi i Pukovnika Palića. Stoga, ICMP nije bio u mogućnosti zaključiti ovaj slučaj sve do tehničke revizije 2008.-2009. godine.

ICMP želi da naglasi da bez korištenja najnaprednijih DNK identifikacijskih metoda, Pukovnik Palić ne bi nikada bio identifikovan. ICMP nastavlja reviziju svih slučajeva uz korištenja novijih i naprednijih tehnika kako postaju dostupne.

ICMP posjeduje najnapredniji sistem DNK laboratorija koji pruža asistenciju vladama u slučajevima osoba koje su nestale kao posljedica oružanih sukoba, zločina protiv čovječnosti, povreda ljudskih prava, kao i slučajevima žrtava prirodnih ili drugih katastrofa. Od uspostave ICMP-evog sistema DNK laboratorija u novembru 2001. godine, dobiveno je skoro 15 000 DNK podudaranja različitih osoba nestalih kao posljedica konflikata na Zapadnom Balkanu, od čega je 12 000 osoba vezano za Bosnu i Hercegovinu. ICMP je također pružio pomoć Tajlandu nakon tcunamija, SAD-u nakon uragana Katrina, Filipinima nakon tajfuna Frenk, vladi Čilea u vezi osoba nestalih u vrijeme Pinočeovog režima; ICMP trenutno implementira svoje programe u Čileu i Iraku.