Chairman of the UK’s “Remembering Srebrenica” Initiative visits the International Commission on Missing Persons

Dr. Azmi tokom posjete

Dr. Azmi tokom posjete

Predsjedavajući novoosnovane Britanske dobrotvorne organizacije „Sjećanje za Srebrenicu“ dr. Waqar Azmi posjetio je sjedište Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) u Sarajevu kako bi razgovarao o tome kako uključiti ICMP-ove pristupe rješavanja problema nestalih osoba usljed oružanog sukoba i kršenja ljudskih prava u svoju inicijativu „Lekcije iz Srebrenice“.

„Impresioniran sam radom ICMP i njegovim naporima u pružanju pomoći vladama u regiji Zapadnog Balkana u identifikovanju više od 70 posto od procijenjenih 40,000 osoba koje su nestale tokom sukoba 90-ih godina, uključujuci i gotovo 90 posto osoba nestalih u Srebrenici. Naš cilj u „Sjećanje za Srebrenicu“ je da potaknemo ljude u Velikoj Britaniji da uče o posljedicama mržnje i diskriminacije. Željeli bismo raditi s lokalnim organizacijama u Velikoj Britaniji na uspostavi komemoracija u različitim gradovima i mjestima, ohrabrivanju školskih projekata i lokalnih zajednica, tako da ljudi imaju priliku da uzmu učešća u stvaranju boljeg i sigurnijeg društva za sve,“ rekao je dr. Azmi.

Slijedeći Inicijativu dr. Azmija i Vlade Velike Britanije, ugledni političari, akademici i predstavnici civilnog društva Velike Britanije sudjelovali su na događaju 11. jula 2013. godine povodom obilježavanja pada Srebrenice 1995. godine. Premijer David Cameron i ministar vanjskih poslova William Hague prisustvovali su događaju i istakli da je godišnjica prilika da se sjete žrtve i njihove porodice, čije agonije još uvijek traju svaki dan.

ICMP je jedina specijalizirana međunarodna organizacija svoje vrste čiji rad obuhvata sve aspekte problema nestalih. ICMP je osnovan na samitu G-7 1996. godine u svrhu saradnje sa vladama i drugim relevantnim akterima u procesu pronalaženja i identificiranja osoba nestalih u ratovima iz 1990-ih u bivšoj Jugoslaviji. Mandat i aktivnosti Komisije prošireni su 2003. godine kako bi se organizacija osnažila za globalne aktivnosti i priremila na reakciju u slučaju nesreća ili drugih uzroka.

ICMP primjenjuje sveobuhvatan pristup u procesu pružanja pomoći vladama. Pomaže izgraditi institucionalnu infrastrukturu pogođenih država. Radi sa civilnim društvom kako bi osigurao njihovu aktivnu i smislenu uključenost u pitanje nestalih. Pruža tehničku pomoć vladama u procesu pronalaženja, ekshumiranja i identificiranja nestalih. Podržava rad pravosuđa. U okviru tehničke pomoći ICMP održava najveći i najefikasniji sistem laboratorija za analizu DNK na svijetu, posvećen isključivo identifikaciji nestalih osoba.