Nova ICMP-ova inicijativa za pronalaženje skrivenih grobnica

Sarajevo, 29. juni 2017. godine: Međunarodna komisija za nestale osobe aktivirala je novu online aplikaciju pod nazivom „Prijava lokacije”, sa ciljem pružanja pomoći u otkrivanju lokacija poput skrivenih masovnih ili pojedinačnih grobnica u kojima mogu biti ukopani posmrtni ostaci nestalih osoba. Aplikacija će biti globalnog karaktera, ali je trenutno aktivirana za područje zapadnog Balkana kao podrška procesu pronalaženja preostalih 12.000 osoba koje su nestale u sukobima tokom 1990-ih. „Prijava lokacije“ je aplikacija jednostavne upotrebe, kojoj se može pristupiti putem ICMP-ovog Centra za upit (http://bit.ly/2scO1Gb). Informacije se mogu unijeti anonimno ili sa kontakt podacima.

Na jučerašnjoj konferenciji za medije, direktor ICMP-ovog sistema informacionih tehnologija, Adnan Rizvić, pojasnio je kako „Prijava lokacije“ funkcioniše te kako je javnost može koristiti za prijavu informacija. “Jedna od najvećih prepreka u procesu pronalaženja i identifikacije preostalih 12.000 osoba u regiji je nedostatak pouzdanih informacija o mogućim lokacijama skrivenih masovnih grobnica. Ovom aplikacijom, koju je razvio ICMP, nudimo inovativno rješenje za pružanje informacija, sa ciljem pomoći zemljama iz regije u njihovom nastojanju da pronađu i identifikuju nestale osobe.”

Rukovodilac ICMP-ovog Programa za zapadni Balkan, Matthew Holliday, napominje da je više od 70 procenata od 40.000 nestalih u sukobima u regiji pronađeno i identifikovano, ali da “desetine hiljada članova porodica nestalih još uvijek ne znaju sudbinu 12.000 osoba za kojima se i danas traga. Zbog toga je od suštinskog značaja da se potraga za nestalima nastavi, te da vlade zemalja iz regije ostanu dosljedne u primjeni “Deklaracije o ulozi države u rješavanju pitanja osoba nestalih usljed oružanih sukoba i povreda ljudskih prava”, koja je potpisana 2014. godine.

“Prijava lokacije” je aplikacija u okviru Centra za upit (CZU), koji je dio ICMP-ovog Sistema za upravljanje podacima za identifikaciju (Identification Data Management System (iDMS)) – globalnog servisa koji ICMP pruža vladama, porodicama nestalih, tehničkim ekspertima i drugim akterima, koji su direktno uključeni u rješavanje pitanja nestalih osoba. iDMS sadrži set snažnih, integriranih aplikacija koje podržavaju proces čuvanja, obrade i analize podataka o nestalim osobama, istragama i identifikacijama. iDMS pruža siguran pristup bazi podataka bez obzira na to gdje se nalazite, čime se povećava mogućnost međusobne saradnje među partnerima koji rade na pitanju nestalih osoba.

Pored aplikacije “Prijava lokacije” CZU ima i nekoliko drugih funkcija koje su dostupne za javnost. Funkcija “Prijavi nestalu osobu” pruža mogućnost unosa osnovnih biografskih podataka o nestaloj osobi – ime, datum i mjesto rođenja, fizički opis, imena članova porodice i okolnosti (ako su poznate) u kojima je nestala osoba posljednji put viđena. Funkcija “Upit o nestalim osobama” omogućava porodicama nestalih da prate ICMP-ov rad na identifikaciji putem tehnike poređenja profila DNK.

ICMP je međunarodna organizacija sa sjedištem u Hagu, Nizozemska. Njen mandat je osigurati saradnju vlada i ostalih aktera u procesu pronalaženja i identifikacije osoba nestalih usljed sukoba, povreda ljudskih prava, nesreća, organizovanog kriminala, nezakonitih migracija i drugih uzroka, te im pružiti potporu u tom procesu. Jedina je međunarodna organizacija sa isključivim zadatkom rješavanja pitanja nestalih osoba. ICMP već 20 godina predvodi napore da se pronađu i identifikuju osobe nestale u sukobima u bivšoj Jugoslaviji.

Za više informacija, molimo kontaktirajte: sasa.kulukcija@icmp.int, Tel. +387 33 280 800