ICMP donirao opremu za DNK laboratoriju Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, 7. novembar 2019. godine: Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) donirala je Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu širok raspon laboratorijske opreme koji će unaprijediti kapacitete Zavoda za sudsku medicinu Univerziteta.

Danas je u prostorijama Fakulteta šef ICMP-ovog Programa za zapadni Balkan, Matthew Holliday dekanu Medicinskog fakulteta, prof. dr. Semri Čavaljuga uručio prateću dokumentaciju za opremu koja uključuje DNK sekvencer, kompjuter za sekvenciranje, mini centrifugu i softver neophodan za pokretanje opreme.

“Za Medicinski fakultet jedna od najvažnijih zadaća je unapređenje svih kapaciteta. Oprema donirana danas je od velikog značaja, te će biti korištena u nastavnom procesu, za usvajanje novih savremenih znanja i širenje perspektiva, a studenti će se na ovaj način upoznati sa najnovijim tehnologijama u genetici” rekla je profesorica Čavaljuga.

Matthew Holliday je istakao da ICMP – u skladu sa svojim globalnim mandatom – sarađuje s vladama na razvijanju institucionalnih kapaciteta za učinkovito i nepristrano rješavanje pitanja nestalih osoba. Ova donacija slična je donaciji uručenoj Upravi federalne policije u avgustu ove godine, Institutu za sudsku medicinu RS-a 2017. godine i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2018. godine. “Jedan od ICMP-ovih ciljeva je osnažiti tehničke forenzičke kapacitete u Bosni i Hercegovini, a danas donirana oprema će u tome pomoći”, rekao je Holliday.

Istakao je da ICMP uz podršku svojih donatora – EU, Švedske, Ujedinjenog Kraljevstva i USAID-a nastavlja podržavati proces pronalaženja i identifikacije osoba nestalih usljed sukoba u bivšoj Jugoslaviji na nivou države Bosne i Hercegovine.

“Ovakav pristup, utemeljen na zakonu i bez diskriminacije, već je donio izvanredne rezultate”, rekao je Holiday. Od 31.000 osoba koje su registrovane kao nestale 1995. godine u Bosni i Hercegovini, više od 23.000 su pronađene uz ICMP-ovu podršku. Također je istakao da će ICMP nastaviti pomagati vlastima Bosne i Hercegovine da pronađu preostalih 8.000 osoba za kojima se još uvijek traga.

***

ICMP je sporazumom utemeljena međunarodna organizacija sa sjedištem u Hagu u Nizozemskoj. Njegov mandat je osigurati saradnju vlada i drugih organa vlasti u pronalaženju i identifikaciji osoba nestalih usljed sukoba, zloupotreba ljudskih prava, nesreća, organiziranog kriminala, ilegalnih migracija i drugih razloga te pružiti im pomoć u tim poslovima. Jedina je međunarodna organizacija čiji je zadatak isključivo rad na pitanju nestalih osoba.