(English) [ALBANIAN LANGUAGE] ICMP dhe autoritetet e Kosovës bien dakord mbi hapat për të shqyrtuar mbetjet e paidentifikuara njerëzore në morgun e Prishtinës

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.