(English) Truth and Justice Will Prevail

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.