(English) Truth and Justice Are Antidotes to Violence and Hatred

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.