Sistematičan, profesionalan i nepristran rad na pronalaženju nestalih osoba mora biti nastavljen

Vlasti u Bosni i Hercegovini moraju održati sistematičan, profesionalan i nepristran pristup pronalaženju nestalih osoba, iako je prošlo gotovo 20 godina od okončanja sukoba, izjavio je danas predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Denis Zvizdić.

Gospodin Zvizdić je u Sarajevu održao sastanak sa Kathryne Bomberger, generalnom direktoricom Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP). Tom prilikom je gospođa Bomberger obavijestila predsjedavajućeg Vijeća ministara o ICMP-ovom izvještaju Pregled stanja koji detaljno opisuje napore poduzete na pronalaženju nestalih u Bosni i Hercegovini tokom posljednjih dvadeset godina.

Gospodin Zvizdić je istakao da je pronađeno i identifikovano čak 23.000 nestalih osoba od oko 31.500 nestalih usljed ratnih zbivanja u BiH. “To je više od 70% identifikovanih, što, koliko mi je poznato, nikada nije postignuto niti u jednom poratnom društvu bilo gdje u svijetu. Međutim, još uvijek tragamo za više od 8.000 osoba, a napori koje ulažemo u njihovo pronalaženje moraju biti nastavljeni na sistematičan, profesionalan i nepristran način.”

Istakao je da ključnim institucijama, odgovornim za rješavanje pitanja nestalih osoba, tj. Institutu za nestale osobe BiH i Tužiteljstvu BiH, mora biti pružena politička, administrativna i finansijska podrška kako bi izvršili svoj dio zadatka, naglasivši koliko je važno da se u procesu pronalaženja skrivenih grobnica širom zemlje primjenjuju svi raspoloživi metodi.

Gospođa Bomberger je naglasila hitnu potrebu potpune primjene Zakona o nestalim osobama. Iako je zakon donesen 2004. godine, ključne odredbe, poput osnivanja fonda za porodice nestalih osoba još uvijek nisu zaživjele.   Istakla je da država mora ostati aktivna i podržati institucije uključene u ovaj proces, tj. Institut za nestale osobe, Tužiteljstvo BiH i sudove, te da se mora osigurati budžet za nesmetano funkcioniranje INO-a. “Vijeće ministara mora preuzeti punu kontolu nad ovim uspješnim procesom i punu odgovornost za nadzor nad upravljačkim organima INO-a, te njegovo restruktuiranje kako bi bio u skladu sa ostalim državnim institucijama”, rekla je generalna direktorica ICMP-a.

“ICMP je postigao gotovo 15.000 identifikacija od 2001. godine, kada je uvedena analiza DNK u proces identifikacije nestalih u Bosni i Hercegovini”, rekla je. “Analiza DNK je naučni proces: nema ništa zajedničkoga sa etničkom pripadnošću ili politikom – ukoliko relevantne institucije imaju podršku svih nivoa vlasti i svih političkih stranaka, te aktivnu saradnju sa udruženjima porodica nestalih osoba, bit će u mogućnosti nastaviti sa procesom identifikacija, a to je ishod kojem svi težimo.”

ICMP je ove sedmice u Banja Luci okončao niz okruglih stolova koji su održani širom zemlje, gdje su akademici i drugi stručnjaci za pitanje nestalih osoba razgovarali o preporukama iznesenim u Pregledu stanja, te o predloženim strategijama održavanja procesa identifikacije osoba koje se još uvijek smatraju nestalima.