Srebrenica: Neprestana potreba za pravdom

Srebrenica, 11. jula 2023. govine.: U Memorijalnom mezarju Potočari kod Srebrenice danas su ukopani posmrtni ostaci 30 žrtava genocida u Srebrenici.

Više od 7.000 žrtava genocida identificirano je kao rezultat procesa zasnovanog na upoređivanju DNK koji je pionirski započela Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP). Svake godine se sahranjuju novi posmrtni ostaci žrtava. Proces identifikacije i ponovnog sastavljanja skeletnih ostataka može uključivati ekshumaciju iz više skrivenih grobnica i može trajati godinama.

Prisustvujući današnjoj ceremoniji u Potočarima, zajedno sa uposlenicima ICMP-ovog Programa za zapadni Balkan, generalna direktorica Kathryne Bomberger kazala je da hiljade bijelih nadgrobnih spomenika koji se nižu uz padinu nasuprot fabrike u kojoj su u julu 1995. godine muškarci i dječaci odvajani od svojih porodica, svjedoče o “neprestanoj potrebi za pravdom.”

Bomberger je naglasila da “sve osobe koje su sahranjene u ovom mezarju imaju ime i prezime”, dok su činjenice o genocidu utvrđene – putem dokaza koji su potvrđeni u sudskim postupcima i kroz identifikacije zasnovane na dokazanom i pouzdanom naučnom procesu.

„Mi smo uz porodice žrtava“, rekla je Bomberger. “Zločini počinjeni u Srebrenici i na drugim mjestima ne mogu ostati nekažnjeni; mora se podržati vladavina prava. Mora se sve uraditi da se osigura istina, pravda i odšteta.”

Ove sedmice, osim današnjeg ukopa, biće obavljena 71 “reasocijacija”. Posmrtni ostaci koji su već identificirani i ukopani bit će ekshumirani, a kosti koje su u međuvremenu pronađene će biti vraćene pripadajućim kosturima; tijela će potom biti ponovo sahranjena. U svakom ovom slučaju, porodice su kontaktirane i zamoljene da daju saglasnost za reasocijaciju posmrtnih ostataka. Čak i ova tijela će u mnogim slučajevima biti i dalje biti nekompletna.

O ICMP-u

ICMP je sporazumom utemeljena međunarodna organizacija sa sjedištem u Hagu u Nizozemskoj. Mandat joj je da osigura  saradnju vlada i drugih organa vlasti u pronalaženju osoba nestalih uslijed sukoba, povreda ljudskih prava, nesreća, organiziranog kriminala, ilegalnih migracija i drugih razloga te da im pruži pomoć u tim procesima. Jedina je međunarodna organizacija koja radi isključivo na rješavanju pitanja nestalih osoba.