Snažan, aktivan angažman porodica je ključan za pronalaženje nestalih osoba i očuvanje vladavine prava

Hag 5. oktobar 2023. godine – U posjeti sjedištu Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) danas u Hagu, članovi Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine (INO) naglasili su važnost regionalne saradnje, potpunog provođenja Zakona o nestalim osobama Bosne i Hercegovine (BiH) i kontinuirane podrške radu INO-a.

Zakon o nestalim osobama, usvojen 2004. godine, propisuje uspostavljanje verificirane Centralne evidencije nestalih osoba u BiH i osnivanje Fonda za porodice nestalih osoba u BiH. Fond, koji bi pružao finansijsku pomoć porodicama nestalih, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost, odnosno okolnosti nestanka, još uvijek nije osnovan.

Predsjedavajući Savjetodavnog odbora INO-a,  Ante Marić je pozvao institucije vlasti u BiH da sarađuju. “Otprilike 7.000 porodica još uvijek čeka informacije o svojim najmilijim koji su nestali”, izjavio je. “To naglašava nužnost saradnje i sveobuhvatne provedbe zakona.”

Glavna direktorica ICMP-a, Kathryne Bomberger istakla je značaj angažmana porodica nestalih u ovom procesu. Izjavila je: „ Uz podršku ICMP-a i angažman porodica nestalih vlasti u BiH su uspjele pronaći više od 75 posto od preko 30.000 osoba nestalih tokom sukoba 1990-ih godina u BiH. Ovaj posao se mora nastaviti kako bi se pronašle preostale nestale osoba u cilju očuvanja vladavine prava. Aktivna i angažirana uloga porodica nestalih  je ključna za uspjeh ovog procesa“

U junu 2018. godine su šefovi vlada zemalja sa zapadnog Balkana na sastanku u Londonu potpisali Zajedničku deklaraciju kojom su ponovili svoju opredijeljenost za saradnju u naporima na pronalaženju osoba koje se još uvijek vode kao nestale. Nakon Zajedničke deklaracije uslijedilo je potpisivanje Okvirnog plana u novembru 2018. godine u sjedištu ICMP-a u Hagu od strane predstavnika Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Crne Gore i Srbije, koji su se zvanično obavezali da će raditi zajedno kao regionalna Grupa za nestale osobe (GNO).

Udruženja porodica nestalih osoba sa zapadnog Balkana okupljeni kao Regionalna koordinaciona mreža rade zajedno na rješavanju pitanja nestalih osoba s vladama u regiji i zagovaraju efikasne istrage u slučajevima prisilnih nestanaka svojih srodnika tokom sukoba 1990-ih godina u bivšoj Jugoslaviji.

Današnja posjeta je bila dio projekta koji podržavaju Delegacija Evropske unije u BiH i Ambasada Kraljevine Švedske u BiH, a provodi ICMP, kako bi se osnažili napori u pronalaženju preostalih nestalih osoba.

O ICMP-u

ICMP je sporazumom utemeljena međunarodna organizacija sa sjedištem u Hagu u Nizozemskoj. Njegov mandat je da osigura saradnju vlada i drugih organa vlasti u pronalaženju osoba nestalih uslijed sukoba, povreda ljudskih prava, nesreća, organiziranog kriminala, ilegalnih migracija i drugih razloga, te da im pruži pomoć u tim procesima.