ICMP obilježio Međunarodni dan nestalih

Hag, 30. august 2023. godine: – Na cijelom svijetu su organi vlasti dužni u skladu sa zakonima i sporazumima, kao što je Međunarodna konvencija o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka, ispunjavati obaveze prema porodicama nestalih osoba, uključujući i porodice nestalih izbjeglica i migranata. Prilikom obilježavanja Međunarodnog dana nestalih, generalna direktorica Komisije za nestale osobe (ICMP) Kathryne Bomberger je naglasila odgovornost država: “Vlade moraju osigurati prava žrtava i njihovih porodica, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili rodnu pripadnost, odnosno okolnosti nestanka.” Tu obavezu mogu ispuniti “koordiniranim djelovanjem, uključujući i udruživanje sredstava, te putem strategije koja podržava vladavinu zakona.” Propust država da tragaju za nestalim osoba predstavlja “temeljnu i razarajuću povredu domaćeg i međunarodnog prava,” dodala je gđa. Bomberger.

Predsjedavajući ICMP-a Knut Vollebaek je danas istakao kako je “u posljednjih 25 godina mogućnost pronalaženja i identifikacije nestalih osoba – uključujući nestale migrante – doživjela promjenu,” i da su “tehničke inovacije unaprijedile…

Книга описує стратегію захисту правди та справедливості для родин зниклих безвісти в Україні

Київ, 29 серпня 2023: «Україна може встановити долю десятків тисяч зниклих безвісти, якщо вживе заходів для усунення прогалин у своїй інституційній базі та заохочуватиме тіснішу співпрацю між родинами зниклих безвісти та державними органами, які відповідають за вирішення цієї проблеми», – сказав керівник програми Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (МКЗБ) в Україні Метью Холлідей сьогодні журналістам у Києві.

Холлідей виступав під час прес-конференції, присвяченій презентації книги «Країна зниклих безвісти: забезпечення справедливості та правди для родин зниклих безвісти в Україні», виданої МКЗБ з нагоди Міжнародного дня зниклих безвісти. Книга містить огляд проблеми зниклих безвісти в Україні. У ній розглядаються кроки, які Україна вже вживає для її вирішення, і детально показано, як ефективна стратегія щодо зниклих безвісти може допомогти забезпечити правду та справедливість для великої кількості родин зниклих безвісти.

Холлідей наголосив на важливості визнання «зусиль, які докладає влада в Україні. Навіть у розпал конфлікту вона намагається налагодити ефективний процес», – і він зазначив,…

Srebrenica: Neprestana potreba za pravdom

Srebrenica, 11. jula 2023. govine.: U Memorijalnom mezarju Potočari kod Srebrenice danas su ukopani posmrtni ostaci 30 žrtava genocida u Srebrenici.

Više od 7.000 žrtava genocida identificirano je kao rezultat procesa zasnovanog na upoređivanju DNK koji je pionirski započela Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP). Svake godine se sahranjuju novi posmrtni ostaci žrtava. Proces identifikacije i ponovnog sastavljanja skeletnih ostataka može uključivati ekshumaciju iz više skrivenih grobnica i može trajati godinama.

Prisustvujući današnjoj ceremoniji u Potočarima, zajedno sa uposlenicima ICMP-ovog Programa za zapadni Balkan, generalna direktorica Kathryne Bomberger kazala je da hiljade bijelih nadgrobnih spomenika koji se nižu uz padinu nasuprot fabrike u kojoj su u julu 1995. godine muškarci i dječaci odvajani od svojih porodica, svjedoče o “neprestanoj potrebi za pravdom.”

Bomberger je naglasila da “sve osobe koje su sahranjene u ovom mezarju imaju ime i prezime”, dok su činjenice o genocidu utvrđene – putem dokaza koji su potvrđeni u sudskim…

Srebrenica: Istina, pravda i odšteta

Sarajevo, 10. jula 2023.: Proces zasnovan na analizi DNK koji je razvijen u Bosni i Hercegovini za identifikaciju žrtava genocida u Srebrenici i drugih zločina doprinio je fundamentalnoj promjeni načina na koji se zemlje bave pitanjima istine i pravde u ratu, rekla je danas generalna direktorica Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) Kathryne Bomberger.

Bomberger je u Potočarima govorila na međunarodnoj konferenciji o Srebrenici u organizaciji Memorijalnog centra Srebrenica i Svjetskog jevrejskog kongresa. Ona je istakla da su u godinama neposredno nakon rata u bivšoj Jugoslaviji „pojedini tvrdili da bi dokumentovanje zločina i identifikacija žrtava ugrozili napore da se uspostavi mir. Tih godina, kada je proces identifikacije bio spor, poricanje genocida je bilo sveprisutno.”

Međutim, kada je ICMP 2001. godine pokrenuo novi proces zasnovan na upoređivanju DNK koji je izolovan iz neidentifikovanih  posmrtnih ostataka sa DNK-om živih srodnika nestalih osoba, brzina identifikacija je eksponencijalno ubrzana, a „poricanju su suprotstavljeni dokazi. Postalo…

Za srebreničke porodice čekanju nema kraja

Hag, 7. jul 2023: U Srebrenici će 11. jula biti pokopano 30 žrtava genocida iz 1995. godine. Njihova tijela su ekshumirana iz skrivenih grobnica i identificirana. Najmanje šestoro onih koji će biti sahranjeni ove godine bili su tinejdžeri kada su ubijeni.

Identifikovano je više od 7.000 od 8.000 žrtava genocida, velika većina putem DNK testiranja. Proces vođen DNK bio je neophodan jer su počinioci genocida u Srebrenici pokušali sakriti dokaze svog zločina sistematskim otkopavanjem primarnih masovnih grobnica u sedmicama i mjesecima nakon ubistava i prebacivanjem tijela žrtava u sekundarne i tercijarne tajne grobnice širom istočne Bosne.

U prosjeku, za svaku identificiranu žrtvu izdano je sedam ili osam izvještaja o podudaranju DNK. To je zato što su kosti pojedinačnih žrtava pronađene u više masovnih grobnica.

U mnogim slučajevima, srodnici žrtava odlučuju da sačekaju prije nego što pokopaju nekompletne posmrtne ostatke svojin najmilijih. To rade u nadi da će u narednim godinama biti pronađeno…