PRONALAŽENJEM NOVIH POSMRTNIH OSTATAKA MOGUĆE JE DOĆI DO NOVIH IDENTIFIKACIJA

Pregled stanja u mrtvačnicama u BiH, koji se odvija u nadležnosti relevantnih tužilaštava uz punu saradnju policijskih agencija, vještaka sudske medicine i nadležnih institucija, INO-a i ICMP-a, demonstrira odlučne napore da se istraže slučajevi nestalih osoba 20 godina nakon konflikta, napisala je Kathryne Bomberger, generalna direktorica Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) u kolumni koja je objavljena u nedjelju, 13.12.2015. u Dnevnom avazu.

„U fokusu je još jedna važna činjenica – više od dvadeset godina nakon okončanja rata, sa više od 70 procenata pronađenih i identifikovanih nestalih osoba, ključno je nastaviti potragu za onima koji još uvijek nisu pronađeni“, dodala je gđa. Bomberger.

Već dvije godine Radna grupa za rješavanje pitanja neidentifikovanih posmrtnih ostataka (NN, eng. no name) vrši sistematski pregled neidentifikovanih slučajeva, pojedinačno, po mrtvačnicama. Do danas su završili preglede u Sutini, Nevesinju, Goraždu, Travniku, a u toku su pregledi u Visokom i Komemorativnom centru u Tuzli. Prva faza pregleda bi trebala završiti do sredine 2016. godine.

„Dosad je identifikovana 61 osoba, a izdato je više od 700 Izvještaja o reasocijaciji (proces spajanja razdvojenih dijelova skeleta)“, napisala je gđa. Bomberger, dodajući da je pronalaženjem novih posmrtnih ostataka moguće doći do novih identifikacija.

Generalna direktorica ICMP-a je dodala da skora obavijest INO-a o pronalasku još jedne grobnice u Kozluku kod Zvornika naglašava potrebu za nastavkom traženja nestalih osoba. Kozluk je primarna masovna grobnica u kojoj se nalaze posmrtni ostaci Srebreničana ubijenih u julu 1995. godine.

„Grobnica je pronađena zahvaljujući udruženim naporima vlasti BiH uz međunarodnu podršku.  Prvobitno je ekshumirana 1999. godine, a iskopavanje je vršio Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. ICMP je izvršio detaljnu analizu podataka sa iskopavanja i podataka o ekshumiranim slučajevima, te povezanim sekundarnim grobnicama sa zaključkom da se u grobnici mora nalaziti još posmrtnih ostataka. Istraga koju su proveli Tužilaštvo i INO ponudila je nove dokaze u prilog toj pretpostavci.Dodatne informacije o toj i o novim lokacijama koje tek treba provjeriti došle su iz Udruženja majki enklava Srebrenica i Žepa“, napisala je gđa. Bomberger.

„Nova grobnica u Kozluku je pronađena zahvaljujući uduruženim naporima nekoliko nadležnih agencija iz BiH, međunarodne zajednice i porodica nestalih, čime predstavlja primjer kako doći do konkretnih rezultata provjerom i analizom informacija iz svih raspoloživih izvora“, zaključila je generalna direktorica ICMP-a.