(English) More Ezidi Mass Graves Discovered

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.