(English) Noura Ghazi, Executive Director of Nophotozone, a Lebanon-based Syrian organization

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.