(English) Mona Barakah – CEO of Syrian Women Survivors Association, Turkey

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.