(English) Miranda Fabiola Córdova, forensic expert, Mexico

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.