(English) Media Al Abdallah – manager of Adaleh Organization, a Turkey-based Syrian organization

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.