(English) Marcela Granados, activist leader, Colombia

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.