(English) Lamia Al Sulaiman – Director of Khatawat, Syria

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.