(English) Kafa Al Bachir – Founder of Lasting Peace, Syria

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.