(English) Ghada Abu Mesto – Executive Director of Dammah-Hug Foundation, a Lebanon-based Syrian organization

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.