(English) Enrida Ndroqi, Head of the Institute for Activism and Social Change, Albania

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.