(English) Maximina Hernández Maldonado from Mexico

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski and Arapski.