Novi napori da se pronađu nestali: zajednički rad ICMP-a, tužiteljstava i INO-a

Sarajevo, Maj 2019.: Proces rješavanja pitanja nestalih osoba u sukobu u Bosni i Hercegovini rezultirao je identifikacijom više od 23.000 od oko 30.000 nestalih osoba. Od tog broja je oko 8.000 identifikovano klasičnim metodama identifikacije pretpostavljenog identiteta, a više od 15.000 je identifikovano na temelju analize DNK. Međutim, oko 3.000 slučajeva posmrtnih ostataka koji su ekshumirani iz grobnica tokom godina su ostali neidentificirani ili NN (bez imena, nomen nescio).

Glavni tužitelj Tužiteljstva BiH je 2013. godine izdao naredbu o provođenju pregleda NN slučajeva u stalnim i privremenim mrtvačnicama u BiH, u namjeri da utvrdi opseg problema i potencijalne razloge za nemogućnost pronalaženja podudarnosti profila DNK neidentificiranih slučajeva sa profilima DNK genetičkih referentnih uzoraka koje su ICMP-u ustupili srodnici nestalih osoba. U svrhu rješavanja tog problema, Tužiteljstvo BiH je formiralo Radne grupe za rješavanje slučajeva neidentificiranih posmrtnih ostataka koje su okupile sve relevantne institucije i osobe uključene u rješavanje pitanja nestalih osoba u BiH.

Radeći u okviru Radnih grupa za rješavanje slučajeva neidentificiranih posmrtnih ostataka, ICMP je pomogao bh. tužiteljstvima da provedu pregled NN slučajeva u mrtvačnicama u Mostaru, Nevesinju, Goraždu, Travniku, Visokom, Tuzli, Lukavcu, Banjoj Luci, Odžaku i Modriči.

U novembru 2017. godine, nakon petogodišnjeg rada koji je finansirala Evropska unija, ICMP i Instut za nestale osobe BiH (INO) su objavili preliminarne rezultate pregleda NN slučajeva u mrtvačnicama na području cijele BiH.

Projekt je omogućio 121 novu identifikaciju i 968 reasocijacija s prethodno identificiranim slučajevima, a ICMP je tužiteljstvima dao preporuke koraka za rješavanje velikog broja preostalih slučajeva. Ovaj proces je bio važan za isticanje odgovornosti nadležnih institucija, kao i za pružanje odgovora porodicama, na taj način im omogućivši ostvarivanje svojih prava.

Rezultati Radnih grupa su potvrdili i ICMP-ovu pretpostavku zašto se profili DNK izolovane iz NN slučajeva ne podudaraju sa profilima DNK iz referentnih uzoraka prikupljenih od porodica. Jedan od razloga su klasične metode identifikacije. Klasična metoda identifikacije (identifikacija vizuelnim prepoznavanjem posmrtnih ostataka ili ličnih stvari) nije precizna i povećava rizik greške. Tačnost identiteta 8,000 osoba identificiranih u BiH prije uvođenja testiranja DNK se može dovesti u pitanje. Ukoliko se radi o pogrešnim identifikacijama, to bi moglo predstavljati prepreku u rješavanju preostalih aktivnih slučajeva nestalih osoba.

Ahmed Mešić, tužitelj Kantonalnog tužiteljstva Srednjebosanskog kantona

Sa ICMP-ovim preporukama, tužiteljstva u cijeloj državi sada imaju jasan putokaz za budući rad na NN slučajevima. Identificirani posmrtni ostaci mogu biti ukopani ili reasocirani sa prethodno identifikovanim. Historijski slučajevi – koji potiču iz vremena prije sukoba iz 1990-ih kao i oni koji ne sadrže ljudske posmrtne ostatke će biti zaključeni. INO primjenjuje rezultate Radnih grupa kako bi procijenio ciljane slučajeve gdje postoji mogućnost da je došlo do pogrešne identifikacije zbog toga što se nije mogla primijeniti analiza DNK u procesu. U tom pogledu ICMP sada pomaže INO-u prikupljajući referentne biološke uzorke porodica koje sumnjaju u ispravnost identifikacije koju su izvršili bez primjene DNK, kako bi eliminirali mogućnost da su njihovi najbliži među NN slučajevima u jednoj od mrtvačnica.

Ahmed Mešić, tužitelj Kantonalnog tužiteljstva Srednjebosanskog kantona, počeo je primjenjivati preporuke odmah po završetku pregleda.

“Do sada smo zaključili 44 slučaja, uključujući identifikacije, reasocijacije i historijske slučajeve. Kantonalno tužiteljstvo Srednjebosanskog kantona će moći riješiti gotovo sve slučajeve primjenjujući ICMP-ove preporuke. Ključ za rješavanje jeste saradnja sa porodicama i njihovo razumijevanje procesa,” izjavio je tužitelj Mešić.

Po okončanju sukoba, Nura Begović, iz Udruženja majki Srebrenice, tragala je za 16 članova porodice. Šest ih je identificirano primjenom testiranja DNK. Nakon pregleda mrtvačnica u novembru 2018. godine, Nurin jedini brat, nestao 1995. godine na putu iz Srebrenice prema Tuzli, je identificiran. Njegovi posmrtni ostatci su ekshumirani 1995. godine u Miljevićima.

“Kada sam se našla u sobi sa „šačicom“ njegovih kostiju, njegovom odjećom, ključevima, satom, osjetila sam nekakvo olakšanje, jer sada konačno postoje fizički dokazi da je moj brat postojao, bio živ… i da je ubijen”, rekla je gospođa Begović, dodajući da će posmrtni ostaci njenog brata biti ukopani 11. jula ove godine u Potočarima. Dodala je da žali što njena majka nije poživjela dovoljno dugo da to dočeka.

Matthew Holliday, šef ICMP-ovog programa za zapadni Balkan, ističe da su vlasti u BiH pronašle i identificirale gotovo 23,000 osoba koje su registrirane kao nestale po okončanju sukoba, dok oko 8,000 porodica još uvijek ne zna sudbinu svojih bližnjih.

“Primjena preporuka može doijeti smiraj značajnom broju porodica koje i 20 godina nakon sukoba ne znaju sudbinu svojih bližnjih,” izjavio je gospodin Holliday, dodajući da je pronalaženje i identifikacija osoba koje se još uvijek smatraju nestalima ključni element u održavanju mira i stabilnosti.

Nikola Perišić, član Kolegija direktora INO-a, smatra da će primjena preporuka biti višestruko korisna za održivost procesa rješavanja pitanja nestalih osoba.

“Primjena preporuka će rezultirati novim identifikacijama i neke će porodice pronaći svoj mir,” rekao je on. “Pri tome će, vjerujem, neke od pogrešnih identifikacija do kojih je došlo prije uvođenja analize DNK u proces biti riješene. Od posebnog je značaja smanjivanje troškova čuvanja posmrtnih ostataka u mrtvačnicama, što će INO-u omogućiti preusmjeravanje sredstava u istraživački rad na terenu. Konačno, ovo bi trebalo dovesti do pronalaženja novih neotkrivenih grobnica i novih identifikacija u budućnosti.”

Vesna Pranjić, tužiteljica Kantonalnog tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona

I Vesna Pranjić, tužiteljica Kantonalnog tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona, uočila je korist primjene preporuka i kaže da su rezultati već vidljivi.

„Tokom prve faze je utvrđeno da se u mrtvačnici Sutina nalaze 204 slučaja uz 395 različitih tijela ili nepotpunih skeletnih ostataka,” rekla je Tužiteljica. “Nakon temeljitih priprema, Kantonalno tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona uspjelo je zaključiti 57 takvih slučajeva.”

Tužiteljica Pranjić navodi da su zaključeni slučajevi smanjili troškove čuvanja posmrtnih ostataka u mrtvačnicama. Rekla je da će njen tim “nastaviti sarađivati sa INO-om i ICMP-om kako bi se riješio što veći broj slučajeva, jer svaka žrtva zaslužuje dostojanstven ukop.”

Tužitelj Mešić je naglasio da su troškovi dugoročnog pohranjivanja skoro prepolovljeni, dok su mnogi slučajevi trajno ukopani ili pohranjeni, čime se dobilo više prostora u mrtvačnicama. „U cjelosti smo primijenili i pratimo preporuke koje se odnose na pravilno smještanje i vođenje baze slučajeva; ogromna je razlika između današnjeg stanja u mrtvačnici i prije pregleda stanja”, izjavio je.

Tužiteljica Pranjić je prepoznala značaj uloge tužiteljstava u ovom procesu i u budućnosti: “U slučajevima koji su u preporukama Radne grupe označeni kao oni koje nije moguće riješiti, ovo Tužiteljstvo može pokušati doći do podataka koji bi pomogli u rješavanju slučajeva od potencijalnih svjedoka u predmetima ratnih zločina,” kazala je Pranjić.

Gospodin Holliday je istakao potrebu za više informacija o mogućim lokacijama masovnih i skrivenih grobnica, ističući da “je ICMP razvio jednostavnu aplikaciju nazvanu ‘Prijavite lokaciju’ kojoj se može pristupiti na ICMP-ovom online Centru za upite, putem kojeg se informacija može dati potpuno anonimno.”

Aplikacija „Prijavite lokaciju“ dostupna je putem linka: http://bit.ly/2HPvc0R

“ICMP će bh. vlastima nastaviti pružati informacije o mogućim lokacijama grobnica koje dobije putem aplikacije ‘Prijavite lokaciju’. A nastavit će pomagati i tužiteljstva, kako bi se riješili NN slučajevi,” izjavio je gospodin Holliday.

Tužiteljstva u cijeloj državi sada imaju jasan putokaz za budući rad na NN slučajevima

***

ICMP je sporazumom utemeljena međunarodna organizacija sa sjedištem u Hagu. Njegov mandat je osigurati saradnju vlada i drugih organa vlasti u pronalaženju i identifikaciji osoba nestalih usljed sukoba, zloupotreba ljudskih prava, nesreća, organiziranog kriminala, ilegalnih migracija i drugih razloga te pružiti im pomoć u tim poslovima. Jedina je međunarodna organizacija čiji je zadatak isključivo rad na pitanju nestalih osoba.