Infografik koji pruža najnovije podatke i brojke o genocidu u Srebrenici

Ključni podaci i brojke u vezi sa genocidom u Srebrenici počinjenom u julu 1995. godine objavljeni su na web stranici Međunarodne komisije za nestale osobe. Infografik o Srebrenici daje na uvid detalje o naporima i radu Komisije u toku posljednjih dvadeset godina a u vezi sa traganjem i identifikacijom za oko 8,000 nestalih osoba, uključujući broj žrtava koje su identifikovane putem različitih metoda, i statistiku o ratnim zločinima povezanim sa Srebrenicom.

Infografik o Srebrenici može se pronaći ovdje.