(English) ICMP Hague Meeting Explores Global Missing Persons Strategy

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.