(English) Global Missing Persons Trends

Vito Manzari from Martina Franca (TA), Italy - Immigrati Lampedusa

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.