(English) Gender and the missing

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.