Family Associations of Missing Persons host Conference on the Challenges of Closing Cases and Commemorating Loved Ones

Conference on the Challenges of Closing Cases and Commemorating Loved Ones Udruženje Pokret “Majke enklava Srebrenice i Žepe”, u saradnji sa Međunarodnom komisijom za nestale osobe (ICMP) u Sarajevu su organizovali konferenciju pod nazivom “Pitanja identifikacija i ukopa posmrtnih ostataka nestalih osoba u Bosni i Hercegovini”.

Na konferenciji se govorilo o problemima sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava, a tiču se ekshumacije, identifikacije i zaključivanja slučajeva izmiješanih i razdvojenih posmrtnih ostataka ekshumiranih iz brojnih masovnih grobnica. Istaknut je i uticaj koji ovaj komplikovani process ima na porodice nestalih. Razgovaralo se o tome koji je najbolji način suočavanja sa tehničkim, pravnim i emotivnim problemima koji se pojavljuju prilikom zaključivanja slučajeva identifikovanih posmrtnih ostataka, ekshumiranih iz više masovnih grobnica.

Udruženje Pokret “Majke enklava Srebrenice i Žepe” pokrenulo je ključne diskusije o ovom pitanju, koje će imati bitan uticaj na sva udruženja porodica nestalih osoba širom Bosne.

“Strašna je dilema sa kojom se moramo suočiti svi mi u udruženjima porodica nestalih osoba širom BiH”, rekla je Munira Subašić, predsjednica Udruženja “Majke enklava Srebrenica i Žepa”. “Za sve nas čiji su voljeni identifikovani na osnovu nepotpunih posmrtnih ostataka došao je bolan trenutak kada treba da donesemo odluku o tome da li ćemo sahraniti samo one ostatke koje imamo, jer se suočavamo sa sve manjim brojem informacija o lokacijama grobnica. Svi se moramo pripremiti za potresne i složene odluke koje su pred nama i podsjetiti se da se samo zajedničkim radom, kako smo uspješno radili i u prošlosti, možemo suočiti i pomiriti sa ovom stvarnošću.”

Na konferenciji je posebno naglašeno postojanje tehničkih poteškoća u vezi sa identifikacijom i pokopom posmrtnih ostataka srebreničkih žrtava. U zgradi ICMP-ovog Projekta identifikacije za Podrinje u Tuzli trenutno se nalazi više od 3,000 dijelova tijela identifikovanih putem analize DNK.

Conference on the Challenges of Closing Cases and Commemorating Loved Ones “Dilema sa kojom se suočavaju srodnici ovih žrtava je da li da odmah pokopaju postojeće ostatke svojih voljenih ili da čekaju otkrivanje novih masovnih grobnica u kojima se mogu nalaziti ostali dijelovi tijela”, rekla je Kathryne Bomberger, generalna direktorica ICMP-a.

“Činjenica da je ICMP identifikovao 6,182 srebreničke žrtve govori o izvanrednom uspjehu i pobija ono što su mnogi tvrdili u početku – da je to nemoguće postići. Međutim, ovaj trijumf nauke sa sobom nosi i dodatnu ljudsku tugu: imamo 6,200 identifikovanih žrtava srebreničkog masakra, ali je svega 3,297 žrtava pokopano u Potočarima.

ICMP je od 2001. godine, kada se počela koristiti DNK analiza, do danas identifikovao ukupno 12,508 osoba iz Bosne i Hercegovine putem procesa identifikacije potpomognutog DNK analizom. Kada je u pitanju BiH, u ICMP-ovoj bazi podataka nalaze se DNK profili preko 69,000 krvnih uzoraka koje su donirali srodnici nestalih osoba i 25,852 koštana uzorka ljudskih ostataka.