Porodice nestalih osoba i predstavnici vlasti iz zemalja zapadnog Balkana odali počast svim žrtvama sukoba ’90-ih

Podgorica, 13. Septembar 2022: Udruženja porodica nestalih osoba iz Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore i Srbije okupljena u Mrežu regionalne koordinacije i Grupa za nestale osobe koja čine istaknuti predstavnici domaćih institucija nadležnih za rješavanje pitanja nestalih osoba odale su počast svim žrtvama sukoba na prostoru bivše Jugoslavije u parku Pobrežje u Podgorici.

“Zajedno sa porodicama nestalih danas odajemo počast svim žrtvama sukoba 90-ih godina. Djelujući kao Grupa za nestala lica, nastavićemo saradnju na rješavanju preostalih slučajeva nestalih kako bi sve porodice ostvarile svoje pravo na istinu i pravdu“, rekao je danas Dragan Đukanović, predsjednik Komisije za nestala lica Crne Gore.

Uslijed sukoba 1990-ih nestalo je preko 40.000 osoba. Do sada je zajedničkim i kontinuiranim nastojanjima vlasti uz podršku Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP-a) i široko i aktivno učešće porodica nestalih pronađeno preko 70 posto osoba od tog broja.

“Smatramo da je nastavak regionalne saradnje kroz postojeće mehanizme i sporazume između zemalja izuzetno važan. Untaoč dosadašnjim rezultatima, za oko 11.000 nestalih osoba sa prostora bivše Jugoslavije i dalje se traga. Stoga je veoma važno učiniti sve da se rasvijetli sudbina što većeg broja nestalih osoba. Rješavanje sudbine naših najmilijih jeste i uvijek će biti najvažnije pitanje naših života”, rekao je Haki Kasumi, predsjedavajući Regionalne koordinacione mreže.

Udruženja porodica nestalih osoba s područja bivše Jugoslavije su se 2005. godine okupila u Regionalnu koordinaciju kako bi zajednički lobirala za rješavanje pitanja nestalih osoba kod vlada u regiji i zagovarala efikasne istrage prisilnih nestanaka svojih srodnika tokom oružanih sukoba 1990-ih godina na prostoru bivše Jugoslavije.

“Nijedan drugi dio svijeta se ne može usporediti sa rezultatima koji su postignuti u traženju nestalih na Zapadnom Balkanu. Za ovo postignuće regionalna saradnja je bila od ključne važnosti, i ostaje ključna za rješavanje preostalih slučajeva nestalih osoba. Unatoč izazovima, Grupa za nestale osobe mora i dalje ostati posvećena ispunjavanju svoje obaveze prema međunarodnom i domaćem pravu – da učini sve što je moguće kako bi riješila preostale slučajeve nestalih osoba i osigurala ostvarivanje prava preživjelih”, rekao je Matthew Holliday, direktor evropskih programa ICMP-a.

Grupa za nestale osobe okuplja čelne predstavnike institucija iz regije koje su nadležne za rješavanje pitanja nestalih osoba. Ona ima nadzornu ulogu koja proističe iz Okvirnog plana koji je potpisan u novembru 2018. godine u sjedištu ICMP-a u Hagu. Provedbu Okvirnog plana finansiraju Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Vlada Savezne Republike Njemačke.

Okvirni plan je obaveza predviđena Deklaracijom koju su u julu 2018. godine u Londonu potpisali predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i premijeri Kosova, Crne Gore, Srbije, Albanije, Hrvatske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Austrije, Bugarske, Francuske, Italije, Slovenije i Poljske potvrdivši time svoju posvećenost podršci naporima da se pronađe i identificira više od 11.000 osoba  koji se još uvijek vode kao nestale uslijed sukoba na prostoru bivše Jugoslavije.

* * *

ICMP je sporazumom utemeljena međunarodna organizacija sa sjedištem u Hagu u Nizozemskoj. Njegov mandat je da osigura saradnju vlada i drugih organa vlasti u pronalaženju osoba nestalih uslijed sukoba, kršenja ljudskih prava, nesreća, organiziranog kriminala, ilegalnih migracija i drugih razloga te da im pruži pomoć u tim procesima. Jedina je međunarodna organizacija koja radi isključivo na rješavanju pitanja nestalih osoba.