(English) Disappearances in Canada – Criminal Acts or a Deeper Societal Issue?

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.